Synod

I SYNOD DIECEZJI GLIWICKIEJ

25 marca 2017 r., w 25 rocznicę powstania diecezji, rozpocznie się I Synod Diecezji Gliwickiej.

Synod diecezjalny to ciało doradcze Biskupa, czyli grupa wybranych osób z diecezji (świeckich i duchownych), które pomagają Księdzu Biskupowi w podejmowaniu decyzji dotyczących Kościoła Gliwickiego. Ksiądz Biskup zaprasza przedstawicieli całej diecezji, aby słuchać ich propozycji dotyczących ważnych spraw dla naszej diecezji. Wierzymy, że przez synod Duch Święty przemawia do Kościoła i nim kieruje.

W każdej parafii został powołany Parafialny Zespół Synodalny. Do jego szczególnych zadań należy:
1. Refleksja, z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej, nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu;
2. Formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego w Diecezji;
3. Promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii;
4. Modlitwa za Kościół lokalny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii.

W skład Zespołu Synodalnego w naszej parafii wchodzą:

Ks. proboszcz Rafał Wyleżoł – przewodniczący Zespołu

Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej:
Brol Krzysztof
Lizoń Edmund
Mańka Janusz
Panek Joachim
Piontek Krystian
Piosek Henryk
Piosek Paweł
Poremba Adam
Trybus Elżbieta
Świerc Ireneusz

Osoby poproszone przez ks. proboszcza:
Dubowski Przemysław
Koza Katarzyna – wiceprzewodnicząca Zespołu
Lizoń Weronika – sekretarz Zespołu
Piontek Henryk
Piosek Renata

http://www.synodgliwice.pl/
List ks. bp. Jana Kopca

List pasterski biskupa gliwickiego w związku ze zbliżającym się jubileuszem 25-lecia ustanowienia Diecezji Gliwickiej oraz planowanym Pierwszym Synodem Diecezjalnym
Umiłowani Współbracia w kapłańskiej służbie,
Drogie Osoby życia konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie

Wraz z Pierwszą Niedzielą Adwentu wchodzimy w bardzo intensywny czas naszego przeżywania Kościoła jako wspólnoty zbawczej, w którym jest nasze miejsce, wyznaczane wiarą. Upływający czas wskazuje, że otwierający się rok wyznacza nam wspaniałą perspektywę spojrzenia na nasz Kościół Diecezjalny z jubileuszowej perspektywy 25. rocznicy jego powołania, a zaproszenie do refleksji o naszym Kościele Gliwickim najowocniej wyrazić się może w zapowiedzi Pierwszego Synodu naszej Diecezji.
1. Oczekiwanie na przyjście Pana
Adwent oznacza oczekiwanie na spełnienie się wielkiego dzieła, jakim było przyjście Zbawiciela na nasz ludzki świat. Każde oczekiwanie związane jest ze spojrzeniem w przyszłość, z tęsknotą za nadejściem czegoś bardzo nam potrzebnego. Tym bardziej jest to ważne dla nas, wierzących w Chrystusa, że z przejęciem wyczekujemy naprawy naszej natury, która będzie się mogła odnowić tylko dzięki dziełu Zbawiciela, którego przyjście na świat stanowi nieomylny znak od Boga, że to On daje nam siły do podejmowania wielkich zadań. W tym oczekiwaniu zawiera się coś tajemniczego, mimo wszystko nie do końca przewidywanego, ale wyczuwamy, że zapowiadającego konieczną odmianę, korzystną i pożyteczną - jak zapewnia św. Paweł w dzisiaj czytanym liście do mieszkańców Rzymu: „Odrzućmy uczynki ciemności ... żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień” (Rz 13.12-13). To powinno nas przynaglać do czynnego tworzenia życiowego kontekstu, zmierzającego do wspólnie odczuwanej postawy dziękczynienia i nowej nadziei.
2. Dziękczynienie za 25 lat Diecezji Gliwickiej
Dnia 25 marca 2017 r. minie 25 lat od momentu, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktury diecezjalnej w naszej Ojczyźnie i między innymi utworzył naszą Diecezję Gliwicką z części diecezji katowickiej i opolskiej. Dla wielu z nas rocznica ta będzie niepowtarzalną okazją do przypomnienia tej wiekopomnej decyzji papieskiej, zaś dla młodszego pokolenia stanowić może impuls do wdzięcznego spojrzenia na nasz Kościół Diecezjalny, święte zgromadzenie, pomagające nam włączyć się w pochód wszystkich zaproszonych na drogi zbawienia. Spojrzenie przez pryzmat przebytej już drogi dziejowej pomoże na pewno dokładniej zapoznać się z etapami naszego wspólnego dojrzewania w odczuwaniu na spełnienie się naszych nadprzyrodzonych tęsknot. To jubileuszowe spojrzenie na miniony już czas w życiu naszej diecezji powinno też nas pokornie przekonać, że wiele już uczyniliśmy, aby Kościół Gliwicki opierał się na trwałych fundamentach. Ta świadomość powinna nas niezmiennie posuwać nade wszystko do dojrzałej refleksji o tym, jak zdołaliśmy wejść w posługiwanie w imię Jezusa Chrystusa; czy właściwie zrozumieliśmy przynależność do wielkiej wspólnoty Kościoła, który rozprzestrzeniony po całej ziemi, wszędzie ma dawać świadectwo uczciwego wchodzenia w tajemnicę świętości. Jakże ważnym pozostaje ustawiczny wysiłek, by nie szukać tylko własnego postrzegania wspólnoty kościelnej i nie zamykać się w ciasnym kręgu szukania spokojnego korzystania z Boskiej pomocy. Taki swoisty rachunek sumienia okazuje się niezbędnym etapem, by wdzięczność naszą za Diecezję Gliwicką uczynić szczerą i rzetelną. Bowiem stanowimy diecezjalną wspólnotę, która przejęła na naszym skrawku ziemi, danej nam przez Opatrzność jako dzisiejsza diecezja gliwicka, wspaniałe dziedzictwo żywotnego angażowania się poprzednich pokoleń wierzących w Jezusa Chrystusa, wyrażającego się nie tylko w sieci kościołów, kaplic, klasztorów, krzyży przydrożnych i figur czy miejsc pielgrzymkowych, ale zorganizowaną siecią miejsc udzielania nadprzyrodzonych darów, a także dzielących się wszechstronną pomocą dla osób biednych, potrzebujących i cierpiących, razem z placówkami wychowawczymi dla dzieci i uczących się młodych mieszkańców naszej ziemi. Do tego znaczącym było zawsze zaangażowanie w życie liturgiczne, gdy rozbrzmiewa piękny śpiew i tętni rytm pobożnych spotkań na nabożeństwach i skupieniach modlitewnych. Ceńmy sobie, Umiłowani Siostry i Bracia, to dziedzictwo, które wspominamy wraz z serdecznym podziękowaniem wszystkim, przyczyniającym się do jego wzrostu. Nie pozwólmy na jego roztrwonienie w imię szukania indywidualnej wygody i fałszywie rozumianego uproszczenia.
3. Oczekiwanie na Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej
Zgromadzenie synodalne ma być darem, jaki chcemy ofiarować naszemu Kościołowi Diecezjalnemu. Po etapie budowania fundamentów, któremu przewodził pierwszy biskup Jan Wieczorek, nadszedł czas na wznoszenie wspólnego domu całej wspólnoty Kościoła Gliwickiego. Dobrze wyczuwamy, jakiego wysiłku wymaga umiejętność tworzenia pojednanej rodziny, która w Jezusie Chrystusie znajduje swoje właściwe miejsce. Przede wszystkim trzeba nam będzie się zastanowić – w blasku adwentowego zapatrzenia się w przychodzącego Zbawiciela – nad tym co w naszej rzeczywistości diecezjalnej należy podtrzymywać, co przejąć na dalsze trwanie dla dobra tej wspólnoty, której korzenie sięgają tysiąca lat od chrztu naszego narodu. Już teraz trwa okres przygotowawczy synodu, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, zastanawianie się, jak odzyskać dynamikę apostolską, w pełni misyjną, by Dobra Nowina była przez każdego z nas przekazywana uczciwie i odpowiedzialnie, a nie tylko dla własnej przyjemności i dobrego samopoczucia. Nie może zabraknąć pochylenia się nad materialnym wymiarem funkcjonowania diecezji, nad obecnością katechezy w szkołach państwowych, czy nad zasadami naszej współpracy z władzą cywilną. Niemało wysiłku będziemy musieli włożyć w troskę o cementowanie prawdziwej jedności Kościoła, i to nie tylko w rozumieniu poszukiwania pojednania z innymi wyznaniami, ale także w łonie naszego Kościoła, byśmy się nie podzielili i nie spotkało nas nieszczęście, że nadejdzie moment, „gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony; dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona” (Mt 24,40-41).
Umiłowani! Dzielę się z Wami tymi oczekiwaniami u progu ważnych przełomów. Zwracam się otwartym sercem do wszystkich, tworzących nasz Kościół Diecezjalny. Ufam, że podjęcie zadań jubileuszowych i synodalnego przemyślenia złączy nas wszystkich wokół naszego Pana, z ręki którego wyszliśmy i do którego powrócimy. Liczę na aktywne i szczere zaangażowanie się w prace synodalne przez Drogich Współbraci w kapłańskiej służbie na terenie naszej diecezji, wraz z osobami życia konsekrowanego. Jestem pewien, że w poszukiwaniu naszego dobra wspólnego, jakim jest Diecezja Gliwicka, będą obecne rodziny, przedstawiciele młodego pokolenia, członkowie stowarzyszeń i ruchów kościelnych, jak też wspierający seniorzy, reprezentanci wszystkich profesji według ich kompetencji. Wszystkim powierzam też modlitewne wspieranie Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej.
Na owocne kroczenie adwentową drogą naszej odnowy wszystkim z serca błogosławię.
Gliwice, 20 listopada 2016 r.
w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla i Pana
+ Jan Kopiec
biskup gliwickiW dniu 05.05.2017 r. odbyło się II spotkanie synodalne w naszej parafii, na którym poruszaliśmy kwestie związane z projektami zarzadzeń i zaleceń dotyczacych rodziny, misji kościoła gliwickiego oraz liturgii i muzyki kościelnej. Członkowie komisji wraz z członkami Rady Parafialnej zwrócili uwagę, że młodzi ludzie często żyją daleko od kościoła, dlatego uważają, że warto stworzyć stanowisko duszpasterza młodzieży. Poruszano także wiele innych kwestii związanych z życiem kościoła.
Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: rwylezol@wp.pl
tel: 601 295 446
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 
Aktualny czas w Lubliniec:
Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający (28 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free