Straż Pożarna


Ochotnicza Straż Ogniowa powstała w miejscowości Lisowice w 1902 r. Jest to rok, w którym ukończono budowę kaplicy i tuż za nią, przy strumyku postawiono wiatę, a następnie wyposażono ją w ręczny sprzęt przeciwpożarowy oraz w drabiny. Wiata była miejscem spotkań i ćwiczeń, a pierwszych strażaków rozpoznawano po noszonych przez nich czapkach strażackich. Nad poczynaniami strażaków czuwał Jan Siekiera, ówczesny sołtys. Dopiero po 23 latach, w 1925 r., kiedy Lisowice wróciły do Polski, zawiązał się Gminny Związek Ochotniczej Straży Ogniowej. Dwa lata później wybudowano remizę strażacką i odkupiono z Gminy Lubecko przenośną sikawkę 


Niestety, w 1939 r. została ona zarekwirowana przez wojsko niemieckie, przystępujące do odbudowy mostów, wyburzonych wcześniej przez polskie wojsko (most kolejowy w Zawadzkiem i most kolejowy pod Lipiem). Administracja niemiecka miała w zamian za to przydzielić mieszkańcom wsi mały samochód pożarniczy (o co zabiegał sołtys Jan Kulig), co jednak nie doszło do skutku z powodu nieodpowiednich warunków w remizie (zbyt niska brama). W zamian za to strażacy dostali w 1942 r. używaną sikawkę czterokołową do zaprzęgu konnego, wyprodukowaną w 1869 r. W maju 1945 r. Związek przekształcił się w Ochotniczą Straż Pożarną. W wyniku niesprawiedliwego podziału sprzętu z zasobów powiatowych pod koniec lat 40. XX w., jednostka lisowicka pozbawiona została jakiejkolwiek pomocy w tym zakresie. Spowodowało to ,,uśpienie” działalności, aż do czasu utworzenia tutaj siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej w połowie lat 50. ubiegłego stulecia. Strażacy ponownie zaczęli aktywnie działać i uczestniczyć we wszystkich zawodach, zawsze zajmując czołowe miejsca. W dowód uznania za tę, jak i kulturalno-rozrywkową działalność, w 1958 r. władze powiatowe przydzieliły jednostce motopompę M 200. W 1961 r. rozpoczęto budowę wieży , na szczycie której umieszczono syrenę alarmową. Kolejne lata to okres szczególnej działalności kulturalno–rozrywkowej. Organizowano m.in. wycieczki dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej i ich rodzin. W latach 1967–1971 powstała drużyna młodzieżowa. W latach 1977–1980 budowano nową remizę. Dopiero jednak w 1995 r. udało się ją ukończyć i przeprowadzić sprzęt do nowej siedziby, a dwa lata później z okazji 95-lecia istnienia Związku strażacy otrzymali sztandar i przekazano im samochód bojowy ,,ratownictwa technicznego”.

Od początku swej działalności jednostka lisowicka zmuszona była do wytężonej pracy gospodarczej w celu pozyskania funduszy na swoje potrzeby. Strażacy organizowali imprezy rozrywkowe, stając się tym samym pierwszymi animatorami działań kulturalnych w naszej wsi. Zarobione pieniądze przeznaczali na zakup odzieży, sprzętu uzbrojenia osobistego oraz na węże gaśnicze. Przez wszystkie lata swojego istnienia strażacy biorą udział w życiu społecznym, uczestnicząc również w uroczystościach kościelnych. Ubrani w mundury galowe niosą baldachim podczas Bożego Ciała i odpustu . Lisowiccy strażacy – ochotnicy chętnie biorą udział w Gminnych Zawodach Sportowo–Pożarniczych, Rejonowych Zawodach Sportowo– Pożarniczych rejonu lublinieckiego, a także w pokazach sprzętu pożarniczego. Co jakiś czas Ochotnicza Straż Pożarna jest gospodarzem ww zawodów. W maju, gdy przypada Święto Strażaka, w dniu św. Floriana, druhowie uczestniczą we mszy św. i okolicznościowych spotkaniach. Tradycją jest wysyłanie pocztu sztandarowego do innych miejscowości naszej gminy i goszczenie ,,sąsiadów”, z okazji różnych świąt czy uroczystości. Co roku przybywa młodych ochotników, chcących zasilić szeregi naszej Ochotniczej Straży Pożarowej. Dla młodzieży strażackiej seniorzy organizują wycieczki, szkolenia, spotkania, ćwiczenia. Młodzi strażacy biorą udział w zawodach, uzyskując dobre wyniki i ćwicząc się w umiejętności współpracy i działania we wspólnym celu oraz dyscypliny, czyli elementów niezbędnych w pracy strażaka. Poza tym kształtują w sobie dobre nawyki i uczą się służyć i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Jak już wspomniałam, Ochotnicza Straż Pożarna była pierwszą organizacją we wsi Lisowice, która organizowała rozrywki i pobudzała aktywność kulturalną mieszkańców. Pomimo tego, że nie ma tu zbyt wielu pożarów (największy miał miejsce w 1901 r., kiedy spłonęło pięć stodół w posesjach sąsiadujących z kaplicą; od początku 1945 r. do końca 1996 r. było 10 pożarów; w dalszych latach 1, strażacy są zawsze gotowi służyć konieczną pomocą i ratować życie oraz dobytek powierzony ich pieczy.
Pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Ogniowej był Józef Kuś, rolnik, naczelnikiem zaś Paweł Próba, właściciel sklepu. Obecnie funkcję prezesa piastuje Józef Poloczek, a naczelnika Henryk Trybus, rolnicy .

Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: rwylezol@wp.pl
tel: 601 295 446
Reklama
 
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 
Aktualny czas w Lubliniec:
Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (15 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=