Ogłoszenia parafialne


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś w Pawonkowie odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
2. Dziś miesięczna zbiórka - przeznaczona na złocenie monstrancji!
3. W czwartek przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, organistów, chórów i scholi kościelnych. Naszym organistom życzymy codziennej opieki świętej Patronki 
4. W piątek po Mszy Św. wieczornej zachęcam do obejrzenia interesującej ekranizacji przybliżającej postać św. o. Pio! Dla bierzmowańców obowiązkowo w ramach spotkania.
5. Za tydzień uroczystość Chrystusa Króla kończąca obecny Rok Kościelny.
6. Bóg Zapłać panu Zygmuntowi Zając za wykonanie krzyża do Golgoty w ogrodzie!
7. Zostały zamówione u malarki dwa obrazy popiersia św. Jana Nepomucena. Jeden do kapliczki, drugi jako dar dla Biskupa z ok. przyszłorocznego jubileuszu naszego kościoła.
W planach jest umieszczenie w kapliczce napisu "Św. Janie Nepomucenie, módl się za nami".

W sklepie "Od i Do" ktoś zostawił Drogę do nieba z wielkim drukiem - czeka na właściciela.

Szkolny Diecezjalny Konkurs o św. Janie Nepomucenie

Na okoliczność jubileuszu 25 - cio lecia konsekracji kościoła pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach – jedynego kościoła w diecezji gliwickiej pod tym wezwaniem - został przygotowany szkolny konkurs o naszym Patronie! Konkurs jest objęty patronatem m.in. Bp -a Ordynariusza i Starosty Lublinieckiego.

Kogo konkurs obejmuje i w jakim zakresie?
1. Uczniowie SP klas 1-6, konkurs plastyczny.
2. Uczniowie Szkół Specjalnych, konkurs plastyczny.
3. Uczniowie 7 - 8 klas SP oraz 3 klas gimnazjum, konkurs wiedzy (tylko z podanej literatury!).
4. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dowolnego typu, konkurs literacki.

Najważniejsze terminy konkursu:
do 14.12.2018: termin elektronicznego nadsyłania zgłoszeń uczestników do konkursu wiedzy; (na adres mailowy rwylezol@wp.pl),
29.01.2019: termin przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu wiedzy (klasy 7 i 8 SP oraz 3 Gimn);
do 12.02.2019: termin nadsyłania protokołów z etapu szkolnego konkursu wiedzy (decyduje data stempla pocztowego);
do 28.02.2019: termin składania prac plastycznych u pani katechetki! Także do 28. 02. 2019 r. uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych przesyłają prace literackie.
do 06.03.2019: ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego i literackiego oraz uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu wiedzy na stronie www.parafialisowice.tl.pl ;
18.03.2019 – finał konkursu wiedzy oraz wręczenie wszelkich nagród i wyróżnień – w Lisowicach.

NAGRODY za miejsca I – III:
- Szkoła podstawowa kl. 1-6 – Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz pamiątki.
- Szkoły specjalne – Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz pamiątki.
- SP kl. 7-8 i kl. 3 gimnazjum: Bony zakupowe do sklepu sportowego (I m – 300 zł, II m – 200 zł., III m. – 100 zł.), dyplomy, puchary oraz inne nagrody pamiątkowe.
- Szkoły ponadgimnazjalne: Bony zakupowe do sklepu sportowego (I m – 300 zł, II m – 200 zł., III m. – 100 zł.), dyplomy, puchary oraz inne nagrody pamiątkowe.

Przewidziane są też wyróżnienia.
Podczas finału przewidziane jest zwiedzanie kościoła parafialnego, ogrodu św. Jana Nepomucena, muzeum paleontologicznego, oraz poczęstunek.

Szczegółowy regulamin (z którym bardzo proszę, aby się zapoznać) oraz literatura znajdują się na stronie internetowej naszej parafii św. Jana Nepomucena w Lisowicach - https://parafialisowice.pl.tl w zakładce “Diecezjalny Konkurs”.

Uwaga! Tylko w naszej lisowickiej szkole będzie to jednocześnie konkurs wewnątrzszkolny, i osobno zostaną nagrodzone najlepsze prace uczniów z klas I -III oraz IV - VI, choć do finału przejdą tylko 3 najlepsze prace z całej szkoły. Przewidziane są też wyróżnienia.
Powodzenia i dużo radości
ks. prob. Rafał Wyleżoł

NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ

z Instrukcji opracowanej na polecenie Ojca świętego Jana Pawła II przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w porozumieniu z Kongregacją Nauki Wiary. Jan Paweł II zatwierdził tę instrukcję 19. 03. 2004 r., w urocz. św. Józefa, oraz nakazał ją wydać oraz wcielić w życie jej przesłanie celem wprowadzenia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św.

"Niektóre funkcje liturgiczne, w przypadku braku wyświęconych szafarzy, mogą zgodnie z przepisami prawa wypełniać wierni świeccy. Wierni ci, wsparci łaską Pana, są wezwani i posłani w celu wypełniania pewnych, bardziej lub mniej ważnych, funkcji. (art.146)
Przy sprawowaniu liturgii do pomocy nadzwyczajnych szafarzy należy się uciekać jedynie w sytuacji prawdziwej konieczności. Pomoc ta bowiem nie jest przewidziana w celu zapewnienia pełniejszego uczestnictwa świeckich, lecz z natury swojej jest dodatkowa i tymczasowa. Gdzie jednak istnieje konieczność odwołania się do posługi szafarzy nadzwyczajnych (bo nie ma kapłana) należy wytrwale i gorąco się modlić, aby Pan niezwłocznie posłał kapłana do posługi wspólnocie oraz wzbudził obficie powołania do kapłaństwa. (art. 151)
Jeśli w sytuacji zwyczajnej obecna jest wystarczająca liczba wyświęconych szafarzy, również do rozdawania Komunii świętej, nie należy wyznaczać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W takich okolicznościach ci, którzy byliby wyznaczeni do tego rodzaju posługi, nie powinni jej wykonywać. Należy potępić postępowanie tych kapłanów, którzy, choć sami uczestniczą w celebracji, powstrzymują się jednak od udzielania Komunii, powierzając to zadanie świeckim.(art. 157)
Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej będzie bowiem mógł udzielać Komunii jedynie w przypadku braku kapłana lub diakona, albo kiedy kapłan napotyka trudności z powodu choroby lub podeszłego wieku lub innej ważnej przyczyny albo gdy jest tak wielka liczba wiernych przystępujących do Komunii, że celebracja Mszy zbytnio by się przeciągnęła.(art. 158)
Wszyscy na miarę możliwości ze szczególnym zaangażowaniem powinni czynić wszystko, aby chronić Najświętszy Sakrament Eucharystii przed jakimkolwiek znieważeniem i zniekształceniem oraz całkowicie wyeliminować wszelkie nadużycia. (art. 183)
z KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

wykaz wolnych intencji:
Niedz. 4. 11. g. 10:30
Środa 7. 11.
Czw. 8. 11.
Piątek 9. 11.
Czw. 15. 11.
Pt. 23. 11.
Pt. 30. 11.
Niedz. 2. XII. g. 8:30.
Niedz. 9. XII. g.10:30.
Niedz. 23. XII. g.10:30.
26. XII. g. 10:30.
Niedz. 30. XII. g. 8:30


O gwiazdach w aureoli św. Jana Nepomucena

Św. Jana Nepomucena cechuje wiele atrybutów. Wśród nich znajduje się wyróżniająca Go od innych Świętych szczególna aureola. Od wieków św. Jan Nepomucen przedstawiany jest z aureolą z pięcioma gwiazdami. Co one oznaczają? Skąd się wzięły? Jakie niosą przesłanie?
Wśród legend, opowiadań i historycznych zapisów znajdziemy różnorodne uzasadnienia obecności gwiazd w aureoli tego Świętego:
1. W chwili, gdy umęczonego, ledwo żywego Jana Nepomucena wywleczono na most nad Wełtawą i z zawieszonymi na szyi kamieniami wrzucono do rzeki, na niebie ukazało się pięć gwiazd symbolizujących pięć cnót męczennika. Gwiazdy te na trwałe stały się charakterystycznym elementem rzeźb i malowideł Jana Nepomucena.
2. Inna legenda podaje, że w momencie, gdy topiono Jana Nepomucena na tafli wody pojawiło się pięć gwiazd.
3. Kolejna czeska legenda mówi, że pięć złotych gwiazd błyszczało wokół głowy martwego już św. Jana Nepomucena na dnie rzeki, dzięki czemu rybacy zauważyli ciało Świętego i je wydobyli.
4. Iwona Scheer - autorka kilku publikacji o św. Janie Nepomucenie - w jednej ze swych książek cytuje legendę: "gdy zwłoki płynęły rzeką, dookoła głowy pojawiło się pięć gwiazd tworzących świetlistą aureolę".
5. Wiele źródeł hagiograficznych podaje, że pięć gwiazd symbolizuje pięć liter łacińskiego słowa TACUI, tzn. MILCZAŁEM, które przypominają o dochowaniu tajemnicy spowiedzi.
6. Nie brak też wzmianek, w których występuje powiązanie pięciu gwiazd i pięciu ran Chrystusa oraz pięciu cnót Janowych: pobożności, pokory, dyskrecji, pilności i miłosierdzia.
Abstrahując od pokrytych patyną czasu hipotez i spekulacji skąd się wzięły gwiazdy
w aureoli św. Jana Nepomucena faktem jest, że zostały Mu one na trwałe przypisane jako jedynemu spośród Świętych. Potwierdzeniem tego jest chrześcijańska ikonografia
i zdecydowana większość rzeźb Świętego. Oprócz Nepomucena, który ma 5 gwiazd
w aureoli, gwiazdy posiada tylko Królowa Wszystkich Św. - Najświętsza Maryja Panna, która ma w swej aureoli 12 gwiazd.

Nasza figurka od tegorocznego odpustu także została uzupełniona o aureole z gwiazdami i b. za to dziękuję i proszę cieszmy się z tego! Teraz jest jak najbardziej poprawnie! Być może ktoś pomyśli: "a nigdy ta figurka nie miała aureoli!". Bardzo proszę żeby tak nie mówić, bo to nie jest argument! Figurkę zakupił w 1903 prob. z Lubecka ks. Hencinski ponad 115 l. temu. Nie wiemy skąd? Nie wiemy od kogo? Nie wiemy na ile twórca tej figury miał wiedzę o kulcie Jana Nepomucena?
Co natomiast wiemy?
Wiemy, że aby pozyskać czystą wodę trzeba dotrzeć do źródła.
Żeby poznać prawdę o jakimś zdarzeniu trzeba dotrzeć do człowieka, który to widział - był świadkiem!
Tak samo żeby poznać prawdę o św. J. Nepomucenie trzeba poznać Jego kult w rodzimych Czechach. Otóż na moście Karola posąg św. J. Nepomucena ma aureolę z gwiazdami! Oto pierwowzór wszystkich rzeźb! Co jeszcze wiemy? Wiemy już o w.w. pochodzeniu i znaczeniu gwiazd. Zgodnie z tym przesłaniem historii aureolę z gwiazdami ma zdecydowana większość posągów św. Jana Nepomucena np.: obok Jasnej Góry, w Rudach 2 figury, w Nysie, Raciborzu, Wrocławiu itd... Także na okładce oficjalnego modlitewnika do poniedziałkowej nowenny jest zdjęcie Nepomucena z 5-cioma gwiazdami!
Najczęściej aureole nie są z kamienia jak rzeźba, a dorabiane z metalu, w skutek czego w niejednym przypadku nie przetrwały wiekowych zawirowań, wojen czy poprostu korozji czasu

Z nutą sentymentu i wdzięczności wspomnijmy,
jak Lisowice przygotowywały się do budowy kościoła?


1987 r.; dnia 20. 04. 1987 został ukonstytuowany Społeczny Komitet Budowy. Opiekunem komitetu budowy został ks. Alfred Sowa. Społeczny Komitet Budowy ustalił, aby parafianie zdeklarowali miesięczne kwoty wpłat na budowę kościoła. Wszystkie rodziny na to przystały. Do dnia 31 maja 1987 r. zebrano już kwotę 559 900,00 zł. a na koniec lipca 1 016 046,00 zł. (przed dewaluacją). W maju 1987 zakupiono 14 000 szt. cegły dziurawki z cegielni Lipie Śl. W lipcu 1987 zwieziono 10 000 szt. cegły szczelinowej (kratówki). Cegła kosztowała ok. 90 zł.
1988 r.; w dalszym ciągu gromadzono materiały budowlane i środki finansowe. Zakupiono i zgaszono 30 ton wapna! W tym roku zebrano 3.250.700 zł.
1989 r.; nadal gromadzono materiały budowlane i środki finansowe. Zakupiono około 50 m3 drewna budowlanego, które od razu zostało przetarte na tarcicę. 4 m3 drewna zostało ofiarowane. Zakupiono większą partię cementu i żwiru, z czego w krótkim czasie wykonano około 5500 szt. bloków betonowych m.in. na mury piwnic. 24.10.1989 r. – rozpoczęto kopanie fundamentów. W tym roku zebrano 12.204.900 zł.
1990 r. W tym roku zebrano 72.107.000 zł.
Ponadto naszej parafii były przyznane parafie patronackie: św. Mikołaja, WNMP w Lubecku i w Steblowie gdzie ks. prob. J. Anczok głosił kazania i otrzymywał kolekty na cel budowy naszego kościoła.

Ku większej chwale Boga i ku pożytkowi ludzi!


WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

I WSPÓLNOTOWE:

· Koncerty kolęd: Chór ze Steblowa, „Kwinta czysta”.

· Pomoc finansowa 2 rodzinom z Syrii przez pół roku.

· Wyjazdy z dziećmi: Jasna Góra (2x) i Leśniów.

· Spektakl pt. „Faustyna” grupy teatralnej „Radośni”.

· Wizyta Siostry ze zgromadzenia S. Służebnic Ducha Św.

· Wprowadzenie nabożeństw Gorzkich Żali w Wielkim Poście (kazania głosił dk. Denis Rakwic)

· Przedstawieniem o Św. Janie Nepomucenie w Sadowie, Lisowie i Rusinowicach.

· Rekolekcje parafialne (o. Dominik Ochlak OMI)

· Spotkania synodalne.

· Konkurs o naszej kapliczce Św. Jana Nepomucena.

· Popularyzowanie osoby i myśli kleryka Alfonsa Mańki OMI: Msza Św. w 100 rocznicę urodzin, promocja książki, zakładka na stronie internetowej parafii, audycje radiowe, drzewko i tabliczka pamiątkowa.

· Pielgrzymko-wycieczka do Lichenia.

· Nabożeństwo w rocznicę ŚDM.

· Wycieczka do Zabrza: zwiedzanie stadionu Górnika Zabrze, kościoła Św. Józefa i ogrodu botanicznego.

· Rozprowadzanie cegiełek-kremówek papieskich, dla uczczenia wspomnienia Św. Jana Pawła II.

·  Projekcje filmów: „Teraz i w godzinę śmierci.” oraz o Św. Wincencie a Paulo.

·  Pamiątki w ramkach ze św. Janem Nepomucenem.


REMONTY I INWESTYCJE:

 

·  II etap wymiany okien: w salce i na probostwie.

·  Generalny remont salki parafialnej.

·  Wprawienie ‘fiksu’ w miejsce nieużywanych drzwi w przedsionku kościoła oraz szyb w drzwiach bocznych z dziedzińca do zakrystii.

·  Malowanie przedsionka kościoła.

·  Wstawienie nowych parapetów zewnętrznych.

·  Naprawa pieca CO.

·  Zagospodarowanie otoczenia kościoła: pergola z figurką MB Fatimskiej w 100. rocznicę objawień w Fatimie, odnowienie ławek.

·  Kompleksowy remont kapliczki Św. Jana Nepomucena oraz namalowanie nowego obrazu Św. Jana Pawła II.

·  2 nowe szafy: do salki parafialnej i kuchni przy salce.

·  Przygotowanie do remontu elewacji kościoła: projekt, wybór kolorystyki, konsultacje z komisją kurialną, z ekspertami, uzyskanie pozwoleń itp.

·  Pozłocenie korony i nowy podest do feretronu MB Fatimskiej.

·  Inwentaryzacja cmentarza.

·  Wykonanie ‘imitacji" rzeczki w związku z projektem zagospodarowania placu za kościołem.

·  Poważna naprawa kserokopiarki.

·  Remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej na probostwie i inne.

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Chrzest

6

8

12

9

14

Małżeństwo

3

2

6

4

1

I Komunia Św.

14

nie było

9

11

6

Bierzmowanie

12

12

12

15

7

Pogrzeb

11

10

7

7

5

Rozdanych Komunii Św.

 

 

20400

20500

 21.000


"Ad maiorem Dei gloriam"
(Na większą chwałę Bogu


Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: rwylezol@wp.pl
tel: 601 295 446
Reklama
 
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 
Aktualny czas w Lubliniec:
Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 18 odwiedzający (28 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=