Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (z dnia 7 lipca)
wakacyjnie - na 2 tygodnie!

1. Od poniedziałku do niedzieli (8-14 lipca) w Kokotku odbywa się Festiwal Życia. Szczególnie zapraszamy osoby w wieku 14-40 lat. Organizatorzy polecają bogaty program (Kuba Badach, musical „Jak ogień”, Monika i Marcin Gomułkowie, Sylwia Jaśkowiec, Bracia z Taize, Arka Noego, Małe TGD, Joanna Bątkiewicz-Brożek).
2. Od przyszłego poniedziałku do soboty, 15-20 lipca, na Górze Św. Anny Święto Młodzieży.
3. W czwartek wspominamy Św. Benedykta, patrona Europy.
4. W najbliższą sobotę 13 lipca jak najliczniej zapraszam na Mszę Św. i różaniec z procesją fatimską. Dzieci niech nie zapomną różańca! O niesienie figury fatimskiej proszę panie z ul. Słonecznej
5. Polecam naklejki ze św. Janem Nepomucenem - 0, 50 gr.
6. PROŚBA! Poszukuję osoby, która - za wynagrodzeniem - potrafiłaby wykonać małe aureolki z 5 gwiazdami do małych figur Św. Jana Nepomucena?!
7. Trwają prace nad redakcją książki o powstaniu naszej parafii i kościoła...
8. Za 2 tygodnie, 21 lipca przypada 3-cia niedziela miesiąca - nasza miesięczna zbiórka na funkcjonowanie parafii. Bóg Zapłać!
9. Zachęcam by wakacyjny czas wolny spożytkować także na zgłębianie, choćby
w Internecie, interesujących zagadnień religijnych, a odpoczynek przeplatajmy choć
1 dziesiątkiem różańca dziękując Bogu za to, co od Niego otrzymujemy.
10. Spowiedź zawsze przed Mszą Św., w środę do ok. 16:45, potem jest nowenna.

Stolica Apostolska broni tajemnicy spowiedzi
Tajemnica spowiedzi nigdy i z jakiegokolwiek powodu nie może być naruszona - stanowczo przypomina Penitencjaria Apostolska w nocie opublikowanej 1 lipca 2019 r. Dokument ten potwierdza również, że nigdy nie można uzależniać udzielenia rozgrzeszenia od obietnicy oddania się przez penitenta w ręce organów sprawiedliwości.
W nocie czytamy między innymi: „Wszelkie działania polityczne lub inicjatywy ustawodawcze mająca na celu ‘osłabienie’ nienaruszalności pieczęci sakramentalnej stanowiłaby niedopuszczalne wykroczenie przeciwko ‘libertas Ecclesiae’ [wolności Kościoła], która nie wynika z uznania przez poszczególne państwa, ale pochodzi od Boga”.
„Nienaruszalna tajemnica spowiedzi pochodzi bezpośrednio z objawionego prawa Bożego - głosi nota -
i jest zakorzeniona w samej naturze sakramentu, do tego stopnia, że nie dopuszcza żadnego wyjątku
w kontekście eklezjalnym, ani tym bardziej w cywilnym. W celebracji sakramentu pojednania jest bowiem jakby zawarta sama istota chrześcijaństwa i Kościoła”. Przypomniano, że penitent wyznając swe grzechy przed kapłanem wyznaje je w istocie samemu Bogu. Podkreślono, że spowiednikowi, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, „nie wolno słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta” (kan. 983, § 1), podobnie jak „bezwzględnie zabrania się spowiednikowi korzystania
z wiadomości uzyskanych w spowiedzi, powodujących uciążliwość dla penitenta, nawet przy wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeństwa wyjawienia” (kan. 984, , § 1). Zaznaczono, że tajemnica sakramentalna „dotyczy wszystkiego, o co penitent się oskarżył, nawet jeśli spowiednik nie udzieli jemu rozgrzeszenia: jeśli spowiedź była nieważna lub z jakiegoś powodu nie udzielono rozgrzeszenia, tajemnica musi być zachowana”.

Indonezja - seminarium z milionem kleryków!
Biskup diecezji Maumere na wyspie Flores w Indonezji w rozmowie z watykańską agencją misyjną Fides wyraził radość z licznych powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. "Jest to wielkie błogosławieństwo Pańskie" – stwierdził hierarcha, podkreślając jednocześnie, że kolebką tych powołań jest rodzina.
W Maumere działa jedno z największych na świecie seminariów duchownych, w którym kształci się ponad tysiąc studentów.
"Nasze rodziny katolickie przeżywają wiarę pobożnie i głęboko, przystępują do sakramentów, praktykują dzieła miłosierdzia" – mówił z zadowoleniem biskup. Zaznaczył, że właśnie w tym środowisku "może wzrastać ziarno powołania Bożego". Flores – wyspa położona w centrum archipelagu indonezyjskiego, w prowincji Nusa Tenggara Wschodnia – jest uważana za "katolickie serce Indonezji".
To tam znajduje się duża część katolików tego kraju o wyraźnej przewadze muzułmanów (85 proc. około 265-milionowej jego ludności). Bp Sedu stoi na czele diecezji, w której katolicy stanowią ponad 87 proc. miejscowych mieszkańców. "W naszej wspólnocie jest dużo zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich: werbiści, pasjoniści, jezuici, franciszkanie, kamilianie, rogacjoniści i wiele innych" – wylicza ordynariusz. Podkreślił, że wspólnota jest żywa i dynamiczna z licznymi, kwitnącymi powołaniami do życia konsekrowanego. "Jesteśmy zaangażowani w dzieło oświaty, w działalność społeczną, ale sprawą najważniejszą jest świadectwo Ewangelii w rodzinie. Wszystko rodzi się tutaj" – podkreślił 55-letni hierarcha, którą tą diecezją kieruje niespełna rok, od września ubiegłego roku.

Dekalog życia w czystości
To czystość stoi na straży wierności małżeńskiej.
Do stosowania w małżeństwie, co wypracowania w młodości!
1. Troszcz się o „higienę” myśli.
Nie rozbudzaj w sobie myśli nieczystych, nie podsycaj wyobraźni bodźcami powodującymi podnietę. Ciesz się każdym dniem przeżytym w czystości, każdą zwyciężoną pokusą. Bardziej myśl o tym, co dobre, budujące, co rozwija.
2. Odetnij się od źródła podniety!
Jej źródłem może być wyobraźnie, wzrok, dotyk, rozmowa. Próbuj sterować tymi sferami. Rozmowa może otworzyć jak i skutecznie zamknąć drzwi do "tematu". Co do Internetu zainstaluj program blokujący internetowe strony o tematyce pornograficznej?
3. Dbaj o „klimat” czystości w sobie ale też wokół siebie;
Troszcz się o czystość ciała, noszonej odzieży ale też o czystość i uporządkowanie w mieszkaniu, swoim pokoju – najbliższym otoczeniu. Zdobywaj wiedzę o wartości czystości i pięknie wierności małżeńskiej.
4. Nie drocz się z pokusą i nie prowokuj jej, nie narażaj siebie na pokusę!
To jak podanie palca albo uchylenie szparki w drzwiach przeciwnikowi – już nie odpuści! I pamiętaj: Kto kocha ryzyko, od ryzyka ginie!
5.Dąż do uporządkowanego trybu życia;
Unikaj zarówno stresu, napięć jak i nudy, lenistwa! Jedno i drugie może być powodem „ucieczki” w nieczystość.
6. Miej swoją „odskocznię” od codziennych obowiązków.
Spróbuj znaleźć jakieś hobby, zajęcie, któremu będziesz poświęcać wolny czas i energię, a ono będzie cię cieszyło np. dobra lektura, sport, zainteresowanie się jakąś dziedzina życia, zaangażowanie się w jakieś dzieło, wspólnotę, grupę? Bądź w czymś dobry i chciej obdarować tym świat
7. Walcz w sobie o wolność, nie daj się niczym zniewolić.
Dlatego ćwicz się w powściągliwości, drobnych rezygnacjach. Ciesz się małymi zwycięstwami i „małymi szczęściami”. Pamiętaj, że twoje jutro zależy od twojego dziś?!
8. Pielęgnuj modlitewną więź z Bogiem!
Mów Bogu o wszystkim: dziel się z Nim tym, co dobre i udane, mów Mu o tym, czego nie rozumiesz, powierzaj Mu przyszłość, a po upadku przyznaj się do swej słabości i sercem wróć do Niego.
9. Systematycznie się spowiadaj aby napełniać siebie Bogiem! Aby pokazać sobie i Bogu, że pomimo grzechu, który cię dopada chcesz budować życie na Bogu, nie na grzechu! Mimo słabości, która tak często bierze górę chcesz wiązać swą przyszłość z Bogiem, nie słabością! Grzech jest tym, co się niestety zdarza ale to Bóg jest Tym, Którego naprawdę pragniesz!
10. Znajdź sobie ulubionego patrona, któremu będziesz powierzał swoje sprawy: Matka Najświętsza, św. Rita, bł. Karolina, św. Maria Magdalena, św. Jan Paweł II, św. o. Pio….

Nie świat ma nam dyktować, ale my chciejmy dyktować światu.

Z postulatów posynodalnych - o wystroju kościoła! (Święta, I Komunia, Jubileusze...)

Aneks XV. "pkt. 2. Za przyozdobienie przestrzeni liturgicznej odpowiedzialny jest proboszcz, który decyduje komu zlecić przyozdabianie miejsc kultu bożego. Powinien zadbać o to, żeby zdobienie było odpowiednie do charakteru miejsca, nie raziło wystawnością oraz nie rozpraszało wiernych.
pkt. 3. Dekoracje powinny być skromne i estetyczne, zawsze wykonane z materiałów naturalnych. Zabrania się stosowania sztucznych kwiatów, świec, plastikowych wazonów i innych imitacji.
pkt. 4. Dekoracje nie powinny przesłaniać ołtarza. Zdobienie kwiatami zawsze powinno być umiarkowane.
pkt. 6. W okresie Bożego Narodzenia dominującym komponentem wystroju kościoła powinny być żywe choinki będące znakiem nowego życia.
pkt. 7. Wiernych należy uświadamiać o zasadach przyozdabiania wnętrza miejsc kultu. Osoby lub firmy (przy ślubach?) zajmujące się dekoracją kościoła powinny konsultować plany swych kompozycji z proboszczem lub osobą odpowiedzialną w parafii za aranżację."WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE
I WSPÓLNOTOWE - zarys:

• Noworoczne nabożeństwo pt. „Listy do Boga”.
• Parafialny „Orszak trzech Króli” (była ul. Mickiewicza od torów do nr 2 i ul. Dolna).
• Święcenia nowego biskupa pomocniczego dla diecezji gliwickiej ks. Andrzeja Iwaneckiego.
• Koncert kolęd zespołu „Kwinta Czysta”.
• Ponowne zaangażowanie parafian w program „Rodzina Rodzinie” na rzecz rodziny w Syrii.
• Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi głoszonymi przez dk. Kamila Hadasia.
• Udział parafii w pracach Synodu Diec. Gliwickiej.
• Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Grzegorza Sokalskiego.
• Wizyta kleryków z seminarium w niedzielę „powołaniową”.
• Nabożeństwa fatimskie od maja do października.
• Odpust parafialny – kazanie wygłosił ks. Piotr Grzegorzewicz.
• Doroczna pielgrzymka do Lubecka, b. wielu uczestniczących!
• Kolejne audycje o Św. Janie Nepomucenie w Radiu eM.
• Parafialny wyjazd do Ołomuńca śladami wizerunków Św. Jana Nepomucena.
• Ognisko dla ministrantów, Marianek i scholi na zakończenie roku szkolnego.
• Parafialny wyjazd do Skalnego Miasta w Czechach.
• Koncert charytatywny poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu młodzieży KSM z Tarnowskich Gór.
• Wykonanie obrazków z wizerunkiem i modlitwą do Św. Jana Nepomucena oraz naklejek.
• Książeczki na niedzielne naklejki dla dzieci.
• Otrzymanie przez parafię wyróżnienia „Skrzydeł Św. Rafała Archanioła” od Ośrodka w Rusinowicach.
• X nocna sztafeta Lisowice-Wadowice (KS Unia Lisowice).
• Spektakl o dzieciństwie Karola Wojtyły w wykonaniu dzieci
z par. w Bytomiu-Miechowicach (ks. Joachim Koza).
• Wizyta i słowo misjonarza z Madagaskaru.
• Projekcja filmu o o. Pio.
• Wydanie folderu pt. "Zarys dziejów parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach
• Ustanowienie nowych lektorów.
• Ustanowienie p. Edmunda Lizonia Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.

REMONTY, INWESTYCJE, NOWOŚCI:
• Namalowanie i umieszczenie w kościele zmodyfikowanego obrazu Św. Jana Pawła II.
• Renowacja drewnianego krzyża, który w okresie wielkanocnym stoi na ołtarzu.
• Modernizacja instalacji elektrycznej na probostwie – wymiana rozdzielnicy .
• Zakup nowego wyświetlacza do numerów pieśni.
• Przeprowadzenie I ETAPU REMONTU ELEWACJI KOŚCIOŁA!
• Wymiana dwóch poręczy przy wejściu do kościoła na nowe ze stali nierdzewnej.
• Rozprowadzanie książeczki „Oblicza pokory” jako cegiełki na remont elewacji kościoła.
• Umieszczenie aureoli z pięcioma świecącymi gwiazdami na figurze Św. Jana Nepomucena w kościele (p. Henryk Piosek).
• Wykonanie ogrodzenia wokół kompostownika (p. A. Poremba)
• Zbieranie zdjęć i rozpoczęcie prac nad książką
o powstaniu kościoła w Lisowicach.
• Rozpoczęcie aranżacji ogrodu Św. Jana Nepomucena na łące za garażami m.in. postawienie mostu w stanie surowym, przedłużenie "rzeczki", ułożenie agrowłókniny, zasadzenie wielu nowych roślin, wyznaczenie alejek, budowa „parafialnej Golgoty” z lisowickich kamieni (a także z różnych miejsc Polski i z rzymskiego Forum Romanum, gdzie ginęli męczennicy pierwszych wieków).
• Montaż tabliczki wskazującej drogę do kościoła od ul. Lublinieckiej (p. sołtys Marek Kunicki).
• Montaż kamery na cmentarzu (p. Krystian Strzoda).
• Wykonanie i umieszczenie na balustradzie chóru rzeźbionego
w drewnie herbu papieskiego w 40-tą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.
• Malowanie 2 pokoi na probostwie (brat proboszcza).
• Wymiana ostatniego, starego okna balkonowego na tarasie, na piętrze probostwa.
• Wydanie parafialnego modlitewnika do Św. Jana Pawła II
- inicjatywa Apostolatu Maryjnego.
• Oddanie monstrancji do złocenia.
• Przygotowanie i rozpoczęcie Diecezjalnego Konkursu
o Św. Janie Nepomucenie dla dzieci i młodzieży szkolnej.
• Nowy stojak na choinkę przed kościołem.
• Żywa szopka na dziedzińcu kościoła (dzieło rodziny Poremba)

 
 
SAKRAMENTY I POSŁUGI:


 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Chrzest
6
8
12
9
14
19
Małżeństwo
3
2
6
4
1
7
I Komunia Św.
14
nie było
9
11
6
6
Bierzmowanie
12
12
12
15
7
8
Pogrzeb
11
10
7
7
5
13
Rozdanych Komunii Św.
 
 
20400
20500
21000
21700
 
 

Z dokumentów synodalnych Diecezji Gliwickiej.
Aneks XIII o muzyce kościelnej w liturgii pogrzebowej
Sprawowanie obrzędów pogrzebowych powinno być nacechowane świadectwem wiary w życie wieczne i wspólną modlitwą, która zmarłym przynosi pomoc, a żyjącym daje pociechę płynącą z faktu zmartwychwstania. Dlatego też liturgia pogrzebowa, nad którą czuwa proboszcz lub administrator parafii, wymaga poprawności w wymiarze organizacyjnym, duszpasterskim i muzycznym.
W liturgii za zmarłych Kościół posługują się głównie psalmami, aby wyrazić żałobę
i umocnić nadzieję zmartwychwstania wiernych. Należy się zatroszczyć, aby pozostałe śpiewy, których wykonanie jest zalecane w obrzędach, wyrażały serdeczne i żywe umiłowanie Pisma Św. i ducha liturgii.
Dobierając śpiewy spoza rytuału pogrzebowego, należy pamiętać o tym, że powinny one wyrażać w treści i melodii nadzieję i wiarę w zmartwychwstanie.
Repertuar utworów (śpiew solowych lub muzyka instrumentalna) powinien być uprzednio uzgodniony z celebransem i organistą.
Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim lub niezgodnym
z powagą kultu Bożego.


Dokumenty wymagane do chrztu dziecka:
Dziecko do chrztu należy zgłosić co najmniej 2 tygodnie przed chrztem przedstawiając:
- od dziecka: akt urodzenia z USC,
- od rodziców i chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek i adres.

Dokumenty wymagane od chrzestnego
1. Zaświadczenie od Proboszcza swojej parafii (miejsca zamieszkania, nie zameldowania!), że może być dopuszczony do godności chrzestnego.
2. Zaświadczenie o obecności na nauce przedchrzcielnej.
3. Karteczka ze spowiedzi potwierdzająca stan łaski uświęcającej chrzestnego.

Chrzestnym może być katolik, który:
1. Przyjął bierzmowanie. (od młodzieży uczącej się można zażądać zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację!)
2. Prowadzi życie zgodne z wiarą stanowiąc dla dziecka przykład życia katolickiego. (uczestnictwo we Mszy, przystępowanie do Sakr. Pokuty, modlitwa…)
3. Żyje w małżeństwie sakramentalnym albo w stanie wolnym.
4. Chrzestnymi mogą być: najlepiej ktoś z rodziny ale także przyjaciele lub sąsiedzi.
Należy przeciwstawiać się zdarzającym się przypadkom zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi obcych, a dobrze sytuowanych, którzy - jak można przypuszczać - nie będą się interesowali religijnym wychowaniem chrześniaka.
5. W razie trudności ze znalezieniem dwóch chrzestnych wystarczy tylko jeden! (KPK 87)

Chrzest św. to pierwszy i najważniejszy Sakrament: gładzi grzech pierworodny, daje Łaskę Bożą, zapoczątkowuje w człowieku Życie Boże.
Odpowiedzialność za wychowanie religijne dziecka spoczywa na rodzicach i chrzestnych.
Zobowiązują się do tego wobec Wspólnoty Kościoła podczas liturgii Sakr. Chrztu Św.


Quo vadis liberalna Europo??!
"Holenderski mówca motywacyjny Emile Ratelband twierdzi, że skoro oficjalnie można zmienić nazwisko i płeć (tak stanowi liberalne prawo holenderskie), to każdy powinien mieć także możliwość zdecydowania o swojej dacie urodzenia. Jak informuje „The Guardian”, do holenderskiego sądu wpłynął nietypowy wniosek. 69-letni Emile Ratelband, który jest mówcą motywacyjnym, chce zmienić swoją datę urodzenia z 11 marca 1949 roku na 11 marca 1969 roku. Argumentuje to tym, że "czuje się o 20-25 lat młodszy”, niż wynika z jego dowodu osobistego. - Żyjemy w czasach, w których można zmienić swoje imię, nazwisko i płeć, więc dlaczego nie mogę zdecydować o swoim wieku? - mówił w sądzie w mieście Arnhem. - Kiedy mam 69 lat, jestem ograniczony. Jeśli miałbym 49 lat, mógłbym kupić nowy dom, prowadzić inny samochód - podkreślił. - Kiedy używam Tindera (portal randkowy - przyp. red.) i mówię, że mam 69 lat, nikt nie odpowiada. Jeśli będę miał 49 lat, z twarzą, którą mam teraz, będę w luksusowej pozycji - dodał. 69-latek zadeklarował także, że zrzeknie się emerytury. W opinii Ratelbanda, jest on dyskryminowany ze względu na wiek. Jego lekarze mieli mu także powiedzieć, że ma ciało 45 latka, a sam podkreślił, że czuje się "jak młody bóg”."
(za www.rp.pl)

O gwiazdach w aureoli św. Jana Nepomucena

Św. Jana Nepomucena cechuje wiele atrybutów. Wśród nich znajduje się wyróżniająca Go od innych Świętych szczególna aureola. Od wieków św. Jan Nepomucen przedstawiany jest z aureolą z pięcioma gwiazdami. Co one oznaczają? Skąd się wzięły? Jakie niosą przesłanie?
Wśród legend, opowiadań i historycznych zapisów znajdziemy różnorodne uzasadnienia obecności gwiazd w aureoli tego Świętego:
1. W chwili, gdy umęczonego, ledwo żywego Jana Nepomucena wywleczono na most nad Wełtawą i z zawieszonymi na szyi kamieniami wrzucono do rzeki, na niebie ukazało się pięć gwiazd symbolizujących pięć cnót męczennika. Gwiazdy te na trwałe stały się charakterystycznym elementem rzeźb i malowideł Jana Nepomucena.
2. Inna legenda podaje, że w momencie, gdy topiono Jana Nepomucena na tafli wody pojawiło się pięć gwiazd.
3. Kolejna czeska legenda mówi, że pięć złotych gwiazd błyszczało wokół głowy martwego już św. Jana Nepomucena na dnie rzeki, dzięki czemu rybacy zauważyli ciało Świętego i je wydobyli.
4. Iwona Scheer - autorka kilku publikacji o św. Janie Nepomucenie - w jednej ze swych książek cytuje legendę: "gdy zwłoki płynęły rzeką, dookoła głowy pojawiło się pięć gwiazd tworzących świetlistą aureolę".
5. Wiele źródeł hagiograficznych podaje, że pięć gwiazd symbolizuje pięć liter łacińskiego słowa TACUI, tzn. MILCZAŁEM, które przypominają o dochowaniu tajemnicy spowiedzi.
6. Nie brak też wzmianek, w których występuje powiązanie pięciu gwiazd i pięciu ran Chrystusa oraz pięciu cnót Janowych: pobożności, pokory, dyskrecji, pilności i miłosierdzia.
Abstrahując od pokrytych patyną czasu hipotez i spekulacji skąd się wzięły gwiazdy
w aureoli św. Jana Nepomucena faktem jest, że zostały Mu one na trwałe przypisane jako jedynemu spośród Świętych. Potwierdzeniem tego jest chrześcijańska ikonografia
i zdecydowana większość rzeźb Świętego. Oprócz Nepomucena, który ma 5 gwiazd
w aureoli, gwiazdy posiada tylko Królowa Wszystkich Św. - Najświętsza Maryja Panna, która ma w swej aureoli 12 gwiazd.

Nasza figurka od tegorocznego odpustu także została uzupełniona o aureole z gwiazdami i b. za to dziękuję i proszę cieszmy się z tego! Teraz jest jak najbardziej poprawnie! Być może ktoś pomyśli: "a nigdy ta figurka nie miała aureoli!". Bardzo proszę żeby tak nie mówić, bo to nie jest argument! Figurkę zakupił w 1903 prob. z Lubecka ks. Hencinski ponad 115 l. temu. Nie wiemy skąd? Nie wiemy od kogo? Nie wiemy na ile twórca tej figury miał wiedzę o kulcie Jana Nepomucena?
Co natomiast wiemy?
Wiemy, że aby pozyskać czystą wodę trzeba dotrzeć do źródła.
Żeby poznać prawdę o jakimś zdarzeniu trzeba dotrzeć do człowieka, który to widział - był świadkiem!
Tak samo żeby poznać prawdę o św. J. Nepomucenie trzeba poznać Jego kult w rodzimych Czechach. Otóż na moście Karola posąg św. J. Nepomucena ma aureolę z gwiazdami! Oto pierwowzór wszystkich rzeźb! Co jeszcze wiemy? Wiemy już o w.w. pochodzeniu i znaczeniu gwiazd. Zgodnie z tym przesłaniem historii aureolę z gwiazdami ma zdecydowana większość posągów św. Jana Nepomucena np.: obok Jasnej Góry, w Rudach 2 figury, w Nysie, Raciborzu, Wrocławiu itd... Także na okładce oficjalnego modlitewnika do poniedziałkowej nowenny jest zdjęcie Nepomucena z 5-cioma gwiazdami!
Najczęściej aureole nie są z kamienia jak rzeźba, a dorabiane z metalu, w skutek czego w niejednym przypadku nie przetrwały wiekowych zawirowań, wojen czy poprostu korozji czasu


Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: rwylezol@wp.pl
tel: 601 295 446
Reklama
 
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 
Aktualny czas w Lubliniec:
Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 34 odwiedzający (48 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=