Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
2. Dzisiejsza niedzielna w naszej parafii ma charakter misyjny. Bóg Zapłać Ojcu za misyjne Słowo Boże! Wychodząc z kościoła polecam, aby nabyć materiały misyjne.
3. W poniedziałek o g. 17:00 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji zmarłych w 2018 r., których pochówek organizował Dom Pogrzebowy Szwedziński (int. od. pana Marka Szwedzińskiego).
4. W poniedziałek po Mszy Św. spotkanie Apostolatu Maryjnego.
5. W środę Msza Św. już o g. 16:30, a nowenna bezpośrednio po Mszy.
6. W środę o g. 17:15 w Pawonkowie zostanie odprawiona Msza Św. w int. Wójta naszej Gminy, Sz. P. Joanny Wons - Kleta.
7. W piątek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
8. Za tydzień III - cia niedz. m-ca. Kolekta na bieżące potrzeby Parafii.
9. Bóg Zapłać za ofiary składane podczas kolędy. Ministranci i kolędnicy z 6. stycznia także bardzo dziękują za otrzymane dary:)
10. Bóg Zapłać za odśnieżanie przy kościele i probostwie.
11. Została już odebrana ze złocenia nasza monstrancja. Znów cieszy się należnym jej urokiem i blaskiem
12. Polecam Gość Niedzielny. M.in. art. o tym jak ważnym Sakramentem jest Chrzest Św.
13. W przyszły poniedziałek tj. 21 stycznia w Pawonkowie w ośrodku zdrowia MEDIKA w godz. 11:00 - 13:00 odbędzie się darmowe, komputerowe badanie wzroku. Zapisy telefonicznie: (34) 353 44 02.
14. W miarę możliwości proszę nie parkować samochodów na ul. Nowej na wysokości wyjazdu z placu kościelnego. Stojący tam samochód utrudnia wyjazd - może się kiedyś coś przykrego wydarzyć
15. Dziś o g. 16:30 serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na przedstawienie współczesnych jasełek pt: "A gdyby Pan Jezus urodził się dzisiaj?". Bóg Zapłać młodzieżowej grupie teatralnej naszej parafii z Januszem Mańką na czele za jakże kreatywną inicjatywę teatralno - sakralną
16. Odpowiedzialnych za grupy działające przy naszej parafii (w tym grupy teatralne ) bardzo proszę, aby do końca lutego napisać charakterystykę danej grupy (jak wspólnota powstała, jakie są główne cele jej istnienia, jakie zadania podejmuje, jak je realizuje, kiedy grupa się spotyka, jakie szczególne działania podejmuje, ilu liczy członków, jak można dołączyć, gdzie/u kogo znaleźć informacje itd. itp.)

Odezwa Proboszcza ws. powstającej książki:
Wiadomości zawarte w powstającej książce o tym, jak Pan Bóg kierował losami Lisowiczan, aby posiadali swój kościół, będą pochodziły przede wszystkim z dwóch źródeł:
- kroniki p. W. Josia,
- wspomnień parafian.
Mając na uwadze fakt, że rozpoczęcie budowy kościoła miało miejsce 30 lat temu (jesień 1989 r.) musimy zdawać sobie sprawę, że:
1. Niektóre fakty, osoby, daty mogły umknąć już ludzkiej pamięci?
2. Niektórych faktów poszczególne /zwłaszcza starsze/ osoby mogą nie być już pewne?
3. Niektóre sprawy mogły – jak to bywa w przekazie ustnym – ulec zniekształceniu?
W związku z pragnieniem jak najwierniejszego spisania "kroniki" powstania naszego kościoła zwracam się z usilną i uprzejmą prośbą, aby do końca lutego śmiało zgłaszać mi wszelkie ciekawostki, fakty, wydarzenia związane z pracą nad powstaniem kościoła. Także do końca lutego proszę zgłaszać mi osoby, które wg. osobistego uznania zasługują, aby były ujęte w powstającej książce. Będę za to bardzo wdzięczny! Bardzo mi zależy, aby książka wszystkich nas cieszyła.
Jednocześnie bardzo proszę, aby przyjąć do wiadomości i zrozumieć, że od chwili, gdy książka zostanie oddana do druku, nie będę mógł już przyjąć żadnych poprawek, uwag czy opinii oraz spraw, które „dopiero teraz się przypomniały”. Bardzo serdecznie proszę, aby po dniu 28. II. i po wydaniu książki takich uwag już do mnie nie kierować, ani ich między sobą nie rozpowiadać ponieważ ze zrozumiałych przyczyn będą one już zupełnie bezzasadne, nie na miejscu
i niepotrzebne.
Chcę i wierzę, że Wasza i moja wielka praca wykonana nad tym dziełem będzie dla nas wszystkich radosną i satysfakcjonującą pamiątką, cementującą naszą wspólnotę i nawet, jeżeli jakieś małe szczegóły nie będą idealnie odpowiadać rzeczywistości, to nie wpłynie to na pozytywny odbiór całości.
Z serca dziękuję zrozumienie, wszelką pomoc i wspólną pracę!
Wasz Proboszcz - ks. Rafał Wyleżoł.

Wykaz wolnych intencji na 2019 r.:
styczeń 14, 17, 25, 31,
luty - - -
kwiecień - - -
maj - - - 29,
czerwiec 05, 06, 07,
lipiec 11, 31,
sierpień 01, 03, 15 (g. 8:30), 22,
wrzesień - - -
październik - - -
listopad 06, 07, 18, 23, 25 28, 29,
grudzień 02, 07, 15 (g. 8:30), 19, 20, 27, 28, 29 (g. 8:30).
oraz wtorki g. 8:00

Z postulatów posynodalnych - o wystroju kościoła! (Święta, I Komunia, Jubileusze...)

Aneks XV. "pkt. 2. Za przyozdobienie przestrzeni liturgicznej odpowiedzialny jest proboszcz, który decyduje komu zlecić przyozdabianie miejsc kultu bożego. Powinien zadbać o to, żeby zdobienie było odpowiednie do charakteru miejsca, nie raziło wystawnością oraz nie rozpraszało wiernych.
pkt. 3. Dekoracje powinny być skromne i estetyczne, zawsze wykonane z materiałów naturalnych. Zabrania się stosowania sztucznych kwiatów, świec, plastikowych wazonów i innych imitacji.
pkt. 4. Dekoracje nie powinny przesłaniać ołtarza. Zdobienie kwiatami zawsze powinno być umiarkowane.
pkt. 6. W okresie Bożego Narodzenia dominującym komponentem wystroju kościoła powinny być żywe choinki będące znakiem nowego życia.
pkt. 7. Wiernych należy uświadamiać o zasadach przyozdabiania wnętrza miejsc kultu. Osoby lub firmy (przy ślubach?) zajmujące się dekoracją kościoła powinny konsultować plany swych kompozycji z proboszczem lub osobą odpowiedzialną w parafii za aranżację."WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE
I WSPÓLNOTOWE - zarys:

• Noworoczne nabożeństwo pt. „Listy do Boga”.
• Parafialny „Orszak trzech Króli” (była ul. Mickiewicza od torów do nr 2 i ul. Dolna).
• Święcenia nowego biskupa pomocniczego dla diecezji gliwickiej ks. Andrzeja Iwaneckiego.
• Koncert kolęd zespołu „Kwinta Czysta”.
• Ponowne zaangażowanie parafian w program „Rodzina Rodzinie” na rzecz rodziny w Syrii.
• Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi głoszonymi przez dk. Kamila Hadasia.
• Udział parafii w pracach Synodu Diec. Gliwickiej.
• Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Grzegorza Sokalskiego.
• Wizyta kleryków z seminarium w niedzielę „powołaniową”.
• Nabożeństwa fatimskie od maja do października.
• Odpust parafialny – kazanie wygłosił ks. Piotr Grzegorzewicz.
• Doroczna pielgrzymka do Lubecka, b. wielu uczestniczących!
• Kolejne audycje o Św. Janie Nepomucenie w Radiu eM.
• Parafialny wyjazd do Ołomuńca śladami wizerunków Św. Jana Nepomucena.
• Ognisko dla ministrantów, Marianek i scholi na zakończenie roku szkolnego.
• Parafialny wyjazd do Skalnego Miasta w Czechach.
• Koncert charytatywny poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu młodzieży KSM z Tarnowskich Gór.
• Wykonanie obrazków z wizerunkiem i modlitwą do Św. Jana Nepomucena oraz naklejek.
• Książeczki na niedzielne naklejki dla dzieci.
• Otrzymanie przez parafię wyróżnienia „Skrzydeł Św. Rafała Archanioła” od Ośrodka w Rusinowicach.
• X nocna sztafeta Lisowice-Wadowice (KS Unia Lisowice).
• Spektakl o dzieciństwie Karola Wojtyły w wykonaniu dzieci
z par. w Bytomiu-Miechowicach (ks. Joachim Koza).
• Wizyta i słowo misjonarza z Madagaskaru.
• Projekcja filmu o o. Pio.
• Wydanie folderu pt. "Zarys dziejów parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach
• Ustanowienie nowych lektorów.
• Ustanowienie p. Edmunda Lizonia Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.

REMONTY, INWESTYCJE, NOWOŚCI:
• Namalowanie i umieszczenie w kościele zmodyfikowanego obrazu Św. Jana Pawła II.
• Renowacja drewnianego krzyża, który w okresie wielkanocnym stoi na ołtarzu.
• Modernizacja instalacji elektrycznej na probostwie – wymiana rozdzielnicy .
• Zakup nowego wyświetlacza do numerów pieśni.
• Przeprowadzenie I ETAPU REMONTU ELEWACJI KOŚCIOŁA!
• Wymiana dwóch poręczy przy wejściu do kościoła na nowe ze stali nierdzewnej.
• Rozprowadzanie książeczki „Oblicza pokory” jako cegiełki na remont elewacji kościoła.
• Umieszczenie aureoli z pięcioma świecącymi gwiazdami na figurze Św. Jana Nepomucena w kościele (p. Henryk Piosek).
• Wykonanie ogrodzenia wokół kompostownika (p. A. Poremba)
• Zbieranie zdjęć i rozpoczęcie prac nad książką
o powstaniu kościoła w Lisowicach.
• Rozpoczęcie aranżacji ogrodu Św. Jana Nepomucena na łące za garażami m.in. postawienie mostu w stanie surowym, przedłużenie "rzeczki", ułożenie agrowłókniny, zasadzenie wielu nowych roślin, wyznaczenie alejek, budowa „parafialnej Golgoty” z lisowickich kamieni (a także z różnych miejsc Polski i z rzymskiego Forum Romanum, gdzie ginęli męczennicy pierwszych wieków).
• Montaż tabliczki wskazującej drogę do kościoła od ul. Lublinieckiej (p. sołtys Marek Kunicki).
• Montaż kamery na cmentarzu (p. Krystian Strzoda).
• Wykonanie i umieszczenie na balustradzie chóru rzeźbionego
w drewnie herbu papieskiego w 40-tą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.
• Malowanie 2 pokoi na probostwie (brat proboszcza).
• Wymiana ostatniego, starego okna balkonowego na tarasie, na piętrze probostwa.
• Wydanie parafialnego modlitewnika do Św. Jana Pawła II
- inicjatywa Apostolatu Maryjnego.
• Oddanie monstrancji do złocenia.
• Przygotowanie i rozpoczęcie Diecezjalnego Konkursu
o Św. Janie Nepomucenie dla dzieci i młodzieży szkolnej.
• Nowy stojak na choinkę przed kościołem.
• Żywa szopka na dziedzińcu kościoła (dzieło rodziny Poremba)

 
 
SAKRAMENTY I POSŁUGI:


 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Chrzest
6
8
12
9
14
19
Małżeństwo
3
2
6
4
1
7
I Komunia Św.
14
nie było
9
11
6
6
Bierzmowanie
12
12
12
15
7
8
Pogrzeb
11
10
7
7
5
13
Rozdanych Komunii Św.
 
 
20400
20500
21000
21700
 
 
Czym powinniśmy palić w piecach CO by siebie nawzajem nie truć !?
Media w ostatnich latach poruszają bardzo ważną kwestię związaną z nadmierną emisją czynników szkodliwych do atmosfery. Wszechogarniający nas jesienno - zimowy smog powoduje, że nawet osoby niepalące papierosy narażone są na szkodę porównywalną do wypalenia codziennie kilkunastu papierosów. ,Palisz” poprzez wdychanie spalin z naszych kominów! Co nas czeka w najbliższym czasie? Jak możemy się przed tym zjawiskiem bronić?
W poszczególnych Subregionach prowadzone są działania związane z walką z niską emisją. Przyczyną zanieczyszczenia atmosfery w ogromnej mierze jest niskiej jakości węgiel oraz inne paliwa, którymi ogrzewane są budynki mieszkalne. Pył z kominów znajdujący się w powietrzu stwarza zagrożenie dla zdrowia publicznego. W powietrzu znajduje się bowiem rakotwórczy benzo(a)piren oraz pyły zawierające tlenek siarki, azotu, amoniak. Rekordy przekroczeń dozwolonych wartości pyłu zawieszonego w powietrzu padają np. w Subregionie Zachodnim, do którego wliczają się m.in.: Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski. Zimą, praktycznie nie ma dnia, kiedy nie byłyby wydawane tam ostrzeżenia w tej sprawie. Powołując się na przepisy ustawy antysmogowej, która pozwala na wdrożenie zakazu palenia wybranymi, najbardziej szkodliwymi rodzajami opału, samorządowcy liczą na to, że uda się wyeliminować paliwa węglowe najgorszej jakości, a jednocześnie – wdrożyć użytkowanie kotłów z automatycznym podajnikiem paliwa minimum klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Ze względu na choroby krążenia i układu oddechowego, do rozwoju których jawnie przyczynia się smog, z roku na rok umiera kilkudziesięciu mieszkańców naszego regionu. Musimy zatrzymać ten niepokojący trend.
W krajach Europy zachodniej problem rozwiązywano wiele lat temu. Środkiem do walki z niską emisją również stało się prawo. W Wielkiej Brytanii był to “Akt czystego powietrza”, który wprowadzono na przełomie 1952 i 1953 roku. Tamtej zimy w Londynie z powodu smogu zmarło 12 tys. osób.

Wykaz wolnych intencji na 2019 r.:
styczeń 25, 26, 31,
luty 08, 18, 22,
kwiecień 21 (g. 10:30),
maj 26 (g. 10:30), 29,
czerwiec 02 (g. 8:30 i 10:30), 05, 06, 07, 08,
lipiec 11, 19, 31,
sierpień 01, 03, 11 (g. 10:30), 15 (g. 8:30), 22,
wrzesień 01 (g. 10:30),
październik 23, 31,
listopad 06, 07, 18, 23, 25 28, 29,
grudzień 02, 07, 08 (g. 8:30), 15 (g. 8:30), 19, 20, 22 (g. 8:30), 27, 28, 29 (g. 8:30), 30,


humor:
Wraca Jasio ze szkoły do domu. Mama się pyta:
- Jasiu i jak tam w szkole?
- Dobrze mamo
- A jak tam religia?
- No pani nam opowiadała, jak Mojżesz wyprowadzał lud wybrany z ziemi egipskiej.
- To powiedz, jak to było.
- Więc tak: szli, szli, szli, doszli do Morza Czerwonego. Mojżesz wyciagnął wtedy telefon komórkowy, zadzwonił po ekipę budowlaną, ekipa wybudowała most, przeszli na drogą stronę i poszli dalej.
- Jasiu! Pani wam to powiedziała?!?
- Mamo, jak bym powiedział to tak, jak pani opowiadała, to nigdy byś w to nie uwierzyła


Z dokumentów synodalnych Diecezji Gliwickiej.
Aneks XIII o muzyce kościelnej w liturgii pogrzebowej
Sprawowanie obrzędów pogrzebowych powinno być nacechowane świadectwem wiary w życie wieczne i wspólną modlitwą, która zmarłym przynosi pomoc, a żyjącym daje pociechę płynącą z faktu zmartwychwstania. Dlatego też liturgia pogrzebowa, nad którą czuwa proboszcz lub administrator parafii, wymaga poprawności w wymiarze organizacyjnym, duszpasterskim i muzycznym.
W liturgii za zmarłych Kościół posługują się głównie psalmami, aby wyrazić żałobę
i umocnić nadzieję zmartwychwstania wiernych. Należy się zatroszczyć, aby pozostałe śpiewy, których wykonanie jest zalecane w obrzędach, wyrażały serdeczne i żywe umiłowanie Pisma Św. i ducha liturgii.
Dobierając śpiewy spoza rytuału pogrzebowego, należy pamiętać o tym, że powinny one wyrażać w treści i melodii nadzieję i wiarę w zmartwychwstanie.
Repertuar utworów (śpiew solowych lub muzyka instrumentalna) powinien być uprzednio uzgodniony z celebransem i organistą.
Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim lub niezgodnym
z powagą kultu Bożego.

Plan Spowiedzi:

poniedziałek: 16:30-17:00,
wtorek: - - - - -
środa: 16:15-17:00,
czwartek: 16:00-17:00 - głównie dzieci!
piątek: 16:15-17:00 i po Mszy Św.,
sobota: 16:00 - 17:00
niedziela: 8:00-8:30 i 10:00-10:30,
poniedziałek-wigilia:7:30-8:30 i 14:00-15:00.


Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę!
Spowiedzi nie traktujmy nigdy jako obowiązku ale jako spotkanie z Miłującym nas Bogiem.
Plan Kolędy 2018/2019

1. 27 grudnia, czwartek 11:00 ul. Nowa od końca do 7.
2. 28 grudnia, piątek 11:00 ul. Lubliniecka od 1-16!
3. 29 grudnia, sobota 16:00 ul. Słoneczna od 1 do końca.
4. 2 stycznia, środa 14:00 ul. Nowa od 1 do 6 a, b...
5. 3 stycznia, czwartek 14:00 ul. Napłatki od końca.
6. 4 stycznia, piątek 14:00 ul. Malinowa od 1, ul. Leśna, ul. Dolna 13-14a oraz ul. Andrzejowa 21-26.
7. 5 stycznia, sobota 13:00 Słowackiego od 1 do torów (nr 16 i 14).
8. 7 stycznia, poniedz. 14:00 Słowackiego od torów do końca
i ul. Graniczna.
9. 8 stycznia, wtorek 14:00 ul. Ogrodowa od 1 do 10 a.
10. 9 stycznia, środa 14:00 ul. Ogrodowa od 11 do końca.
11. 10 stycznia, czw. 14:00 ul. Mickiewicza od 2 do torów.
12. 11 stycznia, piątek 14:00 ul. Mickiewicza od końca do torów.
13. 12 stycznia, sobota 13:00 ul. Andrzejowa od końca do 6 (poza nr 21-26).
14. 13 stycznia, niedz. 13:00 Kolęda dodatkowa - zgłoszenia w zakrystii.
15. 14 stycznia, poniedz. 14:00 ul. Dolna i Andrzejowa do 5 (poza nr 13-14a).

~ Za mogące wystąpić niedogodności z góry przepraszam ~
C + M + B + 2019 r.
Christus Mansionem Benedicat

„ Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”
Dokumenty wymagane do chrztu dziecka:
Dziecko do chrztu należy zgłosić co najmniej 2 tygodnie przed chrztem przedstawiając:
- od dziecka: akt urodzenia z USC,
- od rodziców i chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek i adres.

Dokumenty wymagane od chrzestnego
1. Zaświadczenie od Proboszcza swojej parafii (miejsca zamieszkania, nie zameldowania!), że może być dopuszczony do godności chrzestnego.
2. Zaświadczenie o obecności na nauce przedchrzcielnej.
3. Karteczka ze spowiedzi potwierdzająca stan łaski uświęcającej chrzestnego.

Chrzestnym może być katolik, który:
1. Przyjął bierzmowanie. (od młodzieży uczącej się można zażądać zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację!)
2. Prowadzi życie zgodne z wiarą stanowiąc dla dziecka przykład życia katolickiego. (uczestnictwo we Mszy, przystępowanie do Sakr. Pokuty, modlitwa…)
3. Żyje w małżeństwie sakramentalnym albo w stanie wolnym.
4. Chrzestnymi mogą być: najlepiej ktoś z rodziny ale także przyjaciele lub sąsiedzi.
Należy przeciwstawiać się zdarzającym się przypadkom zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi obcych, a dobrze sytuowanych, którzy - jak można przypuszczać - nie będą się interesowali religijnym wychowaniem chrześniaka.
5. W razie trudności ze znalezieniem dwóch chrzestnych wystarczy tylko jeden! (KPK 87)

Chrzest św. to pierwszy i najważniejszy Sakrament: gładzi grzech pierworodny, daje Łaskę Bożą, zapoczątkowuje w człowieku Życie Boże.
Odpowiedzialność za wychowanie religijne dziecka spoczywa na rodzicach i chrzestnych.
Zobowiązują się do tego wobec Wspólnoty Kościoła podczas liturgii Sakr. Chrztu Św.


Quo vadis liberalna Europo??!
"Holenderski mówca motywacyjny Emile Ratelband twierdzi, że skoro oficjalnie można zmienić nazwisko i płeć (tak stanowi liberalne prawo holenderskie), to każdy powinien mieć także możliwość zdecydowania o swojej dacie urodzenia. Jak informuje „The Guardian”, do holenderskiego sądu wpłynął nietypowy wniosek. 69-letni Emile Ratelband, który jest mówcą motywacyjnym, chce zmienić swoją datę urodzenia z 11 marca 1949 roku na 11 marca 1969 roku. Argumentuje to tym, że "czuje się o 20-25 lat młodszy”, niż wynika z jego dowodu osobistego. - Żyjemy w czasach, w których można zmienić swoje imię, nazwisko i płeć, więc dlaczego nie mogę zdecydować o swoim wieku? - mówił w sądzie w mieście Arnhem. - Kiedy mam 69 lat, jestem ograniczony. Jeśli miałbym 49 lat, mógłbym kupić nowy dom, prowadzić inny samochód - podkreślił. - Kiedy używam Tindera (portal randkowy - przyp. red.) i mówię, że mam 69 lat, nikt nie odpowiada. Jeśli będę miał 49 lat, z twarzą, którą mam teraz, będę w luksusowej pozycji - dodał. 69-latek zadeklarował także, że zrzeknie się emerytury. W opinii Ratelbanda, jest on dyskryminowany ze względu na wiek. Jego lekarze mieli mu także powiedzieć, że ma ciało 45 latka, a sam podkreślił, że czuje się "jak młody bóg”."
(za www.rp.pl)

 
Szkolny Diecezjalny Konkurs o św. Janie Nepomucenie

Na okoliczność jubileuszu 25 - cio lecia konsekracji kościoła pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach – jedynego kościoła w diecezji gliwickiej pod tym wezwaniem - został przygotowany szkolny konkurs o naszym Patronie! Konkurs jest objęty patronatem m.in. Bp -a Ordynariusza i Starosty Lublinieckiego.

Kogo konkurs obejmuje i w jakim zakresie?
1. Uczniowie SP klas 1-6, konkurs plastyczny.
2. Uczniowie Szkół Specjalnych, konkurs plastyczny.
3. Uczniowie 7 - 8 klas SP oraz 3 klas gimnazjum, konkurs wiedzy (tylko z podanej literatury!).
4. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dowolnego typu, konkurs literacki.

Najważniejsze terminy konkursu:
do 14.12.2018: termin elektronicznego nadsyłania zgłoszeń uczestników do konkursu wiedzy; (na adres mailowy rwylezol@wp.pl),
29.01.2019: termin przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu wiedzy (klasy 7 i 8 SP oraz 3 Gimn);
do 12.02.2019: termin nadsyłania protokołów z etapu szkolnego konkursu wiedzy (decyduje data stempla pocztowego);
do 28.02.2019: termin składania prac plastycznych u pani katechetki! Także do 28. 02. 2019 r. uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych przesyłają prace literackie.
do 06.03.2019: ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego i literackiego oraz uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu wiedzy na stronie www.parafialisowice.tl.pl ;
18.03.2019 – finał konkursu wiedzy oraz wręczenie wszelkich nagród i wyróżnień – w Lisowicach.

NAGRODY za miejsca I – III:
- Szkoła podstawowa kl. 1-6 – Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz pamiątki.
- Szkoły specjalne – Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz pamiątki.
- SP kl. 7-8 i kl. 3 gimnazjum: Bony zakupowe do sklepu sportowego (I m – 300 zł, II m – 200 zł., III m. – 100 zł.), dyplomy, puchary oraz inne nagrody pamiątkowe.
- Szkoły ponadgimnazjalne: Bony zakupowe do sklepu sportowego (I m – 300 zł, II m – 200 zł., III m. – 100 zł.), dyplomy, puchary oraz inne nagrody pamiątkowe.

Przewidziane są też wyróżnienia.
Podczas finału przewidziane jest zwiedzanie kościoła parafialnego, ogrodu św. Jana Nepomucena, muzeum paleontologicznego, oraz poczęstunek.

Szczegółowy regulamin (z którym bardzo proszę, aby się zapoznać) oraz literatura znajdują się na stronie internetowej naszej parafii św. Jana Nepomucena w Lisowicach - https://parafialisowice.pl.tl w zakładce “Diecezjalny Konkurs”.

Uwaga! Tylko w naszej lisowickiej szkole będzie to jednocześnie konkurs wewnątrzszkolny, i osobno zostaną nagrodzone najlepsze prace uczniów z klas I -III oraz IV - VI, choć do finału przejdą tylko 3 najlepsze prace z całej szkoły. Przewidziane są też wyróżnienia.
Powodzenia i dużo radości
ks. prob. Rafał Wyleżoł

NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ

z Instrukcji opracowanej na polecenie Ojca świętego Jana Pawła II przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w porozumieniu z Kongregacją Nauki Wiary. Jan Paweł II zatwierdził tę instrukcję 19. 03. 2004 r., w urocz. św. Józefa, oraz nakazał ją wydać oraz wcielić w życie jej przesłanie celem wprowadzenia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św.

"Niektóre funkcje liturgiczne, w przypadku braku wyświęconych szafarzy, mogą zgodnie z przepisami prawa wypełniać wierni świeccy. Wierni ci, wsparci łaską Pana, są wezwani i posłani w celu wypełniania pewnych, bardziej lub mniej ważnych, funkcji. (art.146)
Przy sprawowaniu liturgii do pomocy nadzwyczajnych szafarzy należy się uciekać jedynie w sytuacji prawdziwej konieczności. Pomoc ta bowiem nie jest przewidziana w celu zapewnienia pełniejszego uczestnictwa świeckich, lecz z natury swojej jest dodatkowa i tymczasowa. Gdzie jednak istnieje konieczność odwołania się do posługi szafarzy nadzwyczajnych (bo nie ma kapłana) należy wytrwale i gorąco się modlić, aby Pan niezwłocznie posłał kapłana do posługi wspólnocie oraz wzbudził obficie powołania do kapłaństwa. (art. 151)
Jeśli w sytuacji zwyczajnej obecna jest wystarczająca liczba wyświęconych szafarzy, również do rozdawania Komunii świętej, nie należy wyznaczać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W takich okolicznościach ci, którzy byliby wyznaczeni do tego rodzaju posługi, nie powinni jej wykonywać. Należy potępić postępowanie tych kapłanów, którzy, choć sami uczestniczą w celebracji, powstrzymują się jednak od udzielania Komunii, powierzając to zadanie świeckim.(art. 157)
Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej będzie bowiem mógł udzielać Komunii jedynie w przypadku braku kapłana lub diakona, albo kiedy kapłan napotyka trudności z powodu choroby lub podeszłego wieku lub innej ważnej przyczyny albo gdy jest tak wielka liczba wiernych przystępujących do Komunii, że celebracja Mszy zbytnio by się przeciągnęła.(art. 158)
Wszyscy na miarę możliwości ze szczególnym zaangażowaniem powinni czynić wszystko, aby chronić Najświętszy Sakrament Eucharystii przed jakimkolwiek znieważeniem i zniekształceniem oraz całkowicie wyeliminować wszelkie nadużycia. (art. 183)
z KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

wykaz wolnych intencji:
Niedz. 4. 11. g. 10:30
Środa 7. 11.
Czw. 8. 11.
Piątek 9. 11.
Czw. 15. 11.
Pt. 23. 11.
Pt. 30. 11.
Niedz. 2. XII. g. 8:30.
Niedz. 9. XII. g.10:30.
Niedz. 23. XII. g.10:30.
26. XII. g. 10:30.
Niedz. 30. XII. g. 8:30


O gwiazdach w aureoli św. Jana Nepomucena

Św. Jana Nepomucena cechuje wiele atrybutów. Wśród nich znajduje się wyróżniająca Go od innych Świętych szczególna aureola. Od wieków św. Jan Nepomucen przedstawiany jest z aureolą z pięcioma gwiazdami. Co one oznaczają? Skąd się wzięły? Jakie niosą przesłanie?
Wśród legend, opowiadań i historycznych zapisów znajdziemy różnorodne uzasadnienia obecności gwiazd w aureoli tego Świętego:
1. W chwili, gdy umęczonego, ledwo żywego Jana Nepomucena wywleczono na most nad Wełtawą i z zawieszonymi na szyi kamieniami wrzucono do rzeki, na niebie ukazało się pięć gwiazd symbolizujących pięć cnót męczennika. Gwiazdy te na trwałe stały się charakterystycznym elementem rzeźb i malowideł Jana Nepomucena.
2. Inna legenda podaje, że w momencie, gdy topiono Jana Nepomucena na tafli wody pojawiło się pięć gwiazd.
3. Kolejna czeska legenda mówi, że pięć złotych gwiazd błyszczało wokół głowy martwego już św. Jana Nepomucena na dnie rzeki, dzięki czemu rybacy zauważyli ciało Świętego i je wydobyli.
4. Iwona Scheer - autorka kilku publikacji o św. Janie Nepomucenie - w jednej ze swych książek cytuje legendę: "gdy zwłoki płynęły rzeką, dookoła głowy pojawiło się pięć gwiazd tworzących świetlistą aureolę".
5. Wiele źródeł hagiograficznych podaje, że pięć gwiazd symbolizuje pięć liter łacińskiego słowa TACUI, tzn. MILCZAŁEM, które przypominają o dochowaniu tajemnicy spowiedzi.
6. Nie brak też wzmianek, w których występuje powiązanie pięciu gwiazd i pięciu ran Chrystusa oraz pięciu cnót Janowych: pobożności, pokory, dyskrecji, pilności i miłosierdzia.
Abstrahując od pokrytych patyną czasu hipotez i spekulacji skąd się wzięły gwiazdy
w aureoli św. Jana Nepomucena faktem jest, że zostały Mu one na trwałe przypisane jako jedynemu spośród Świętych. Potwierdzeniem tego jest chrześcijańska ikonografia
i zdecydowana większość rzeźb Świętego. Oprócz Nepomucena, który ma 5 gwiazd
w aureoli, gwiazdy posiada tylko Królowa Wszystkich Św. - Najświętsza Maryja Panna, która ma w swej aureoli 12 gwiazd.

Nasza figurka od tegorocznego odpustu także została uzupełniona o aureole z gwiazdami i b. za to dziękuję i proszę cieszmy się z tego! Teraz jest jak najbardziej poprawnie! Być może ktoś pomyśli: "a nigdy ta figurka nie miała aureoli!". Bardzo proszę żeby tak nie mówić, bo to nie jest argument! Figurkę zakupił w 1903 prob. z Lubecka ks. Hencinski ponad 115 l. temu. Nie wiemy skąd? Nie wiemy od kogo? Nie wiemy na ile twórca tej figury miał wiedzę o kulcie Jana Nepomucena?
Co natomiast wiemy?
Wiemy, że aby pozyskać czystą wodę trzeba dotrzeć do źródła.
Żeby poznać prawdę o jakimś zdarzeniu trzeba dotrzeć do człowieka, który to widział - był świadkiem!
Tak samo żeby poznać prawdę o św. J. Nepomucenie trzeba poznać Jego kult w rodzimych Czechach. Otóż na moście Karola posąg św. J. Nepomucena ma aureolę z gwiazdami! Oto pierwowzór wszystkich rzeźb! Co jeszcze wiemy? Wiemy już o w.w. pochodzeniu i znaczeniu gwiazd. Zgodnie z tym przesłaniem historii aureolę z gwiazdami ma zdecydowana większość posągów św. Jana Nepomucena np.: obok Jasnej Góry, w Rudach 2 figury, w Nysie, Raciborzu, Wrocławiu itd... Także na okładce oficjalnego modlitewnika do poniedziałkowej nowenny jest zdjęcie Nepomucena z 5-cioma gwiazdami!
Najczęściej aureole nie są z kamienia jak rzeźba, a dorabiane z metalu, w skutek czego w niejednym przypadku nie przetrwały wiekowych zawirowań, wojen czy poprostu korozji czasu

Z nutą sentymentu i wdzięczności wspomnijmy,
jak Lisowice przygotowywały się do budowy kościoła?


1987 r.; dnia 20. 04. 1987 został ukonstytuowany Społeczny Komitet Budowy. Opiekunem komitetu budowy został ks. Alfred Sowa. Społeczny Komitet Budowy ustalił, aby parafianie zdeklarowali miesięczne kwoty wpłat na budowę kościoła. Wszystkie rodziny na to przystały. Do dnia 31 maja 1987 r. zebrano już kwotę 559 900,00 zł. a na koniec lipca 1 016 046,00 zł. (przed dewaluacją). W maju 1987 zakupiono 14 000 szt. cegły dziurawki z cegielni Lipie Śl. W lipcu 1987 zwieziono 10 000 szt. cegły szczelinowej (kratówki). Cegła kosztowała ok. 90 zł.
1988 r.; w dalszym ciągu gromadzono materiały budowlane i środki finansowe. Zakupiono i zgaszono 30 ton wapna! W tym roku zebrano 3.250.700 zł.
1989 r.; nadal gromadzono materiały budowlane i środki finansowe. Zakupiono około 50 m3 drewna budowlanego, które od razu zostało przetarte na tarcicę. 4 m3 drewna zostało ofiarowane. Zakupiono większą partię cementu i żwiru, z czego w krótkim czasie wykonano około 5500 szt. bloków betonowych m.in. na mury piwnic. 24.10.1989 r. – rozpoczęto kopanie fundamentów. W tym roku zebrano 12.204.900 zł.
1990 r. W tym roku zebrano 72.107.000 zł.
Ponadto naszej parafii były przyznane parafie patronackie: św. Mikołaja, WNMP w Lubecku i w Steblowie gdzie ks. prob. J. Anczok głosił kazania i otrzymywał kolekty na cel budowy naszego kościoła.

Ku większej chwale Boga i ku pożytkowi ludzi!


WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE

I WSPÓLNOTOWE:

· Koncerty kolęd: Chór ze Steblowa, „Kwinta czysta”.

· Pomoc finansowa 2 rodzinom z Syrii przez pół roku.

· Wyjazdy z dziećmi: Jasna Góra (2x) i Leśniów.

· Spektakl pt. „Faustyna” grupy teatralnej „Radośni”.

· Wizyta Siostry ze zgromadzenia S. Służebnic Ducha Św.

· Wprowadzenie nabożeństw Gorzkich Żali w Wielkim Poście (kazania głosił dk. Denis Rakwic)

· Przedstawieniem o Św. Janie Nepomucenie w Sadowie, Lisowie i Rusinowicach.

· Rekolekcje parafialne (o. Dominik Ochlak OMI)

· Spotkania synodalne.

· Konkurs o naszej kapliczce Św. Jana Nepomucena.

· Popularyzowanie osoby i myśli kleryka Alfonsa Mańki OMI: Msza Św. w 100 rocznicę urodzin, promocja książki, zakładka na stronie internetowej parafii, audycje radiowe, drzewko i tabliczka pamiątkowa.

· Pielgrzymko-wycieczka do Lichenia.

· Nabożeństwo w rocznicę ŚDM.

· Wycieczka do Zabrza: zwiedzanie stadionu Górnika Zabrze, kościoła Św. Józefa i ogrodu botanicznego.

· Rozprowadzanie cegiełek-kremówek papieskich, dla uczczenia wspomnienia Św. Jana Pawła II.

·  Projekcje filmów: „Teraz i w godzinę śmierci.” oraz o Św. Wincencie a Paulo.

·  Pamiątki w ramkach ze św. Janem Nepomucenem.


REMONTY I INWESTYCJE:

 

·  II etap wymiany okien: w salce i na probostwie.

·  Generalny remont salki parafialnej.

·  Wprawienie ‘fiksu’ w miejsce nieużywanych drzwi w przedsionku kościoła oraz szyb w drzwiach bocznych z dziedzińca do zakrystii.

·  Malowanie przedsionka kościoła.

·  Wstawienie nowych parapetów zewnętrznych.

·  Naprawa pieca CO.

·  Zagospodarowanie otoczenia kościoła: pergola z figurką MB Fatimskiej w 100. rocznicę objawień w Fatimie, odnowienie ławek.

·  Kompleksowy remont kapliczki Św. Jana Nepomucena oraz namalowanie nowego obrazu Św. Jana Pawła II.

·  2 nowe szafy: do salki parafialnej i kuchni przy salce.

·  Przygotowanie do remontu elewacji kościoła: projekt, wybór kolorystyki, konsultacje z komisją kurialną, z ekspertami, uzyskanie pozwoleń itp.

·  Pozłocenie korony i nowy podest do feretronu MB Fatimskiej.

·  Inwentaryzacja cmentarza.

·  Wykonanie ‘imitacji" rzeczki w związku z projektem zagospodarowania placu za kościołem.

·  Poważna naprawa kserokopiarki.

·  Remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej na probostwie i inne.

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Chrzest

6

8

12

9

14

Małżeństwo

3

2

6

4

1

I Komunia Św.

14

nie było

9

11

6

Bierzmowanie

12

12

12

15

7

Pogrzeb

11

10

7

7

5

Rozdanych Komunii Św.

 

 

20400

20500

 21.000


"Ad maiorem Dei gloriam"
(Na większą chwałę Bogu


Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: rwylezol@wp.pl
tel: 601 295 446
Reklama
 
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 
Aktualny czas w Lubliniec:
Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 57 odwiedzający (106 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=