OGRÓD ŚW. JANA NEPOMUCENA

Przesłanie ogrodu św. Jana Nepomucena w Lisowicach

Piękno natury i urok ogrodu św. Jana Nepomucena mają skupić uwagę i przyciągnąć zwiedzających, jednak sam ogród stanowi jedynie tło dla - jakże istotnego – jego przesłania: "Będziesz miłował. Nie hejtował!". Licznie rozmieszczone w ogrodzie tabliczki z cytatami i sentencjami nt. dobrego i odpowiedzialnego używania mowy mają stanowić bodziec do refleksji nad świadomym wypowiadaniem słów.
    Jak wiemy św. Jan Nepomucen jest patronem tajemnicy spowiedzi świętej, bo - mimo okrutnych tortur - nie wyjawił ani jednego słowa usłyszanego podczas spowiedzi królowej Zofii.
   Jednak dziś trzeba pójść krok dalej i mocno zaakcentować, że Nepomucen jest patronem dobrego używania mowy w całym szerszym kontekście. Niestety coraz więcej słyszymy o – używając nomenklatury teologicznej - "grzechach języka". Są nimi np.: oczernianie, niesłuszne oskarżenia, obmowa i powielanie plotek, niszczenie reputacji przez przypisywanie nieprawdziwych zdarzeń, wyjawianie spraw rodzinnych itp. Dzieje się to coraz częściej nawet w przestrzeni publicznej i medialnej, co jeszcze kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia. To panosząca się mowa nienawiści tzw. hejt. A przecież wiemy i zdajemy sobie sprawę, że mową, słowem można zranić, odebrać dobre imię, zniesławić i "duchowo" zabić. Już samo VIII przykazanie Dekalogu wzywa nas: „Nie mów fałszywego świadectwa…”.
   Nikt, tak jak św. Jan Nepomucen, nie może być lepszym oraz skuteczniejszym orędownikiem w tych, jakże krzywdzących i na długo raniących człowieka, wymiarach. W tym kontekście odnajdujemy motywację, a także powód powstania w Lisowicach ogrodu ku czci patrona dobrej mowy.
   Miejsce to ma nieść konkretne przesłanie, bazujące na Przykazaniu Miłości: "Będziesz miłował. Nie hejtował!". Ogród jest nową formą pobudzenia ludzkiej wrażliwości i bodźcem do pogłębionej refleksji nad pozytywnym wykorzystywaniem daru mowy.

Co mieści się w ogrodzie św. Jana Nepomucena w Lisowicach
z przesłaniem "Będziesz miłował, nie hejtował."?

1. Wyeksponowane łacińskie słowo TACUI tzn. milczałem, a także 5 gwiazd, z których każda odpowiada jednej literce tego słowa. Pięć gwiazd wyraża zachowanie przez Św. Jana Nepomucena tajemnicy spowiedzi, które jest wręcz wpisane w jego aureolę! Gwiazdy są 6-cio ramienne, gdyż takie ma wzorzec - posąg Świętego na moście Karola w Pradze.
2. Imitacje: rzeki Wełtawy, mostu Karola i figury Św. Jana Nepomucena. Z mostem wiąże się dodatkowa symbolika. Tak jak każdy most łączy dwa brzegi, tak każda osoba wchodząc na most w ogrodzie zostaje - poprzez umieszczony tam cytat - wezwana, aby pomyśleć z kim chce budować most porozumienia i zgody.
3. Większość powierzchni ogrodu przez cały dzień jest mocno nasłoneczniona, dlatego dominują kwiaty sucholubne: m. in. pięciorniki posadzone w dwu rzędach: biało - żółte oddające flagę papieską oraz dzikie róże w kolorach biało - czerwonym. Róże pnące nad pergolą - czerwone - oznaczają krew męczennika.
4. Golgota zbudowana z lisowickich kamieni i tabliczka o zwycięstwie płynącym z krzyża.
5. Ryba - najstarszy symbol chrześcijaństwa.
6. A i Ω - symbole wszechmocy i wiekuistości Boga.
7. Maryjne pozdrowienie AVE. Wg. legendy to właśnie Maryja nadała Nepomucenowi owych 5 gwiazd. Według tradycji rodzice Św. Jana przez wstawiennictwo MB wymodlili sobie dziecko - Nepomucena, a On sam był wielkim czcicielem Maryi.
8. Napis: AD 2019 upamiętniający rok powstanie ogrodu na pamiątkę jubileuszu 25-lecia poświęcenia kościoła.
9. Dwie wielkie tablice. Pierwsza z życiorysem Świętego, druga przedstawiająca w zarysie rozwój Sakr. Pokuty od czasów apostolskich, aż do dziś.
10. Ozdobne, szklane kamienie w kolorze czerwonym - symbol męczeństwa i miłości oraz błękitnym - symbol nieba. Kolory te przeplatają się pokazując, że miłość zawsze prowadzi do nieba! A tam, gdzie na ziemi jest miłość tam już jest zalążek nieba!
11. Liczne tabliczki z cytatami pobudzającymi do refleksji nad właściwym i odpowiedzialnym wykorzystywaniem daru mowy. Stąd też wyraźne i odważne przesłanie ogrodu: "Będziesz miłował, nie hejtował".

Ogród został zaaranżowany i wykonany z inspiracji proboszcza ks. Rafała Wyleżoła, a poświęcony w dniu odpustu 19 maja 2019 r. przez ojca duchownego Międzydiecezjalnego Seminarium w Opolu ks. Tomasza Przybyłę.

 

Media o ogrodzie.


Nasz Dziennik 21.05.2019


Portal wiara.plPortal e.KAI.pl
Portal Onet.pl

Ogród z przesłaniem "będziesz miłował, nie hejtował"
 
W Lisowicach k. Lublińca powstał oryginalny ogród z przesłaniem: "Będziesz miłował, nie hejtował".
Poza ukwieceniem i bogatą symboliką z kamieni wśród alejek znajdują się tabliczki z sentencjami nt. dobrego używania mowy. Dla przykładu w ogrodzie można znaleźć następujące sentencje:
• Mądre używanie mowy jest przejawem miłości bliźniego i ma służyć budowaniu pokoju i wzajemnej miłości.
• Nim powiesz pomyśl:
a) Czy to co chcesz powiedzieć jest prawdziwe?
b) Czy to co chcesz powiedzieć służy czyjemuś dobru?
c) Czy to co chcesz powiedzieć jest konieczne?
• Słowem można podnieść na duchu, lub duchowo zabić. Nie zabijaj!
• Na ogół gorszy obmawia lepszego.
• Łatwiej jest odbudować zburzone miasto, niż zburzone zaufanie.
• Pan Bóg dał człowiekowi dwoje uszu i jedne usta żeby więcej słuchał niż mówił.
• Ogród poświęcony jest św. Janowi Nepomucenowi, który nawet w obliczu tortur nie wyjawił tajemnicy spowiedzi, ani nie wypowiedział ani jednego zbędnego słowa. Dlatego w ogrodzie wyeksponowane jest łacińskie słowo TACUI tzn. MILCZAŁEM.
• - Milczący heroizm tego świętego powoduje, że dziś uznawany jest on za patrona dobrego używania mowy. Jest też patronem oczernianych, niesłusznie oskarżonych, obmawianych, ludzi o zniszczonej reputacji i wszelkich ofiar mowy nienawiści, czyli tzw. hejtu - tłumaczy pomysłodawca ogrodu ks. Rafał Wyleżoł, proboszcz parafii w Lisowicach i autor pomysłu.
• - Ogród jest nową formą pobudzenia ludzkiej wrażliwości i bodźcem do refleksji nad pozytywnym wykorzystywaniem daru mowy - dodaje duchowny.
• Ogród jest otwarty i dostępny dla wszystkich.
 

Ogród w obiektywie.

Kopanie fundamentów i zalewanie mostu.


 

Widok z drona.
 


Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: rwylezol@wp.pl
tel: 601 295 446
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 
Aktualny czas w Lubliniec:
Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (15 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free