Diecezja i dekanat

Diecezja gliwicka

Diecezja Gliwicka jest jedną z najmniejszych obszarowo diecezji w Polsce. Obejmuje ona teren o powierzchni 2 250 km2, podzielony na 18 dekanatów obejmujących 153 parafii. W 136 parafiach pracuje duchowieństwo diecezjalne, zaś 17 parafii prowadzi duchowieństwo zakonne. Na tym niewielkim terenie mieszka około 749 800 osób, z czego około 681 000 to katolicy. Duszpasterstwo skierowane jest wokół 153 kościołów parafialnych i 56 kaplic publicznych i półpublicznych. Posługę duszpasterską sprawuje 344 kapłanów diecezjalnych i 138 kapłanów zakonnych. Na terenie diecezji w 40 domach zakonnych żeńskich mieszka i pracuje 208 sióstr zakonnych z 16 różnych zgromadzeń. Papież Jan Paweł II bullą Totus tuus Poloniae populus z 25 marca 1992 r. ustanowił nowe struktury administracji kościelnej w Polsce. Między innymi erygował diecezję gliwicką, której terytorium wydzielono z dwóch starszych diecezji - z północnej części diecezji katowicki i z południowo-wschodniej części diecezji opolskiej. Diecezje gliwicka, opolska i katowicka utworzyły nową prowincję kościelną - Metropolię Górnośląską.
 
Miasto Gliwice ustanowiono stolicą diecezji, a konsekrowany 16 maja 1900 roku kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła został podniesiony do godności kościoła katedralnego. Głównymi patronami diecezji gliwickiej są Święci Apostołowie Piotr i Paweł. Inni patronowie to: Najświętsza Maryja Panna, czczona jako Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (Piekarska) oraz św. Anna, Matka Najświętszej Maryi Panny - czczona w sanktuarium znajdującym się w obrębie diecezji opolskiej. Pierwszym ordynariuszem diecezji gliwickiej został bp Jan Wieczorek, pełniący wcześniej urząd biskupa pomocniczego w diecezji opolskiej. Uroczysty ingres Biskupa Gliwickiego do kościoła katedralnego w Gliwicach odbył się w sobotę 23 maja 1992 roku. Biskupem pomocniczym został mianowany bp Gerard Kusz - uprzednio biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Centrum pastoralnym i administracyjnym diecezji gliwickiej jest Kuria Diecezjalna, która od 2 stycznia 1995 r. ma swoją siedzibę w Gliwicach przy ul. Łużyckiej 1.
Na terenie diecezji gliwickiej znajdują się dwa kanonicznie ustanowione sanktuaria Maryjne. W południowej części diecezji, w Rudach czczony jest od wielu wieków Cudowny Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwany Obrazem Matki Boskiej Rudzkiej. Na północy diecezji, w Lubecku kultem otoczony jest cudami słynący wizerunek Matki Boskiej Lubeckiej.Poza tymi dwoma kanonicznie ustanowionymi sanktuariami Maryjnymi jest w obrębie diecezji gliwickiej jeszcze pięć miejsc szczególnego kultu NMP, a to: w Zbrosławicach, Miasteczku Śląskim, Zabrzu - Mikulczycach, Bytomiu i Gliwicach. Wielkim dniem dla diecezji gliwickiej, a także dla całej metropolii górnośląskiej, był pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 17 czerwca 1999 r. w Gliwicach, w ramach wizyty apostolskiej w Polsce. Inaczej się stało, aniżeli to być miało. Obrazują to słowa Ojca Świętego: "Ma przyjechać - nie przyjeżdżo, ni ma przyjechać - przyjeżdżo!" Na przyjęcie papieża przygotowano ołtarz na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego.
Tu miały być odprawione nieszpory z Jego udziałem w dniu 15 czerwca 1999 r. Papież zachorował i nie mógł przyjechać, a nieszpory odprawiono bez Jego udziału. Wśród tysięcy uczestników zapanował smutek. Następnego dnia przystąpiono do prac rozbiórkowych ołtarza i ogrodzeń zabezpieczających, aż tu 16 czerwca o godzinie 22.35 nadeszła informacja "Papież postanowił odwiedzić Gliwice!" Wieść rozeszła się lotem błyskawicy. Pracowano całą noc, aby zrekonstruować ołtarz i ustawić niezbędne zabezpieczenia. 17 czerwca od godzin porannych na nowo zaczęły przybywać tłumy. Pół miliona osób trwało w oczekiwaniu na papieża. O godzinie 11.55 śmigłowiec z Ojcem Świętym wylądował na gliwickim lotnisku. Radośnie witano Papieża. Wydarzenie to nazwano później cudem nad Kłodnicą. Papież poświęcił korony dla obrazów NMP oraz sztandar miasta Gliwice.
Przy pożegnaniu Ojciec Święty powiedział między innymi:
"Bóg zapłać za waszą świętą cierpliwość dla Papieża!" (...) "Jeszcze pojadę Matkę Boską Częstochowską przeprosić i ze spokojnym sumieniem odjadę, bo mi Ślązaki z Gliwic przebaczyły". (...) "Szczęść Boże! Do zobaczenia! Przyjedź znowu!" - skandował tłum.
We wrześniu 2001 r. rozpoczęto przy parafii katedralnej budowę Diecezjalnego Centrum Duszpasterskiego im. Jana Pawła II jako wotum wdzięczności za wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach w dniu 17 czerwca 1999 r.

Dekanat lubliniecki


 
Dekanat (wikariat rejonowy, rejon) - jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego oraz prawosławnego, obejmująca kilka do kilkunastu parafii z dziekanem (wikariuszem rejonowym, archiprezbiterem) na czele (zastępuje go wicedziekan) wizytującym parafie podległego mu rejonu w sposób określony przez biskupa diecezjalnego. Obowiązki i prawa dziekana określa prawo powszechne i partykularne. Początki dekanatów w Europie zachodniej sięgają VI-VII wieku, a na ziemiach polskich końca XII wieku. Okres schyłku średniowiecza, to czas upadku ich roli. Dopiero w wyniku reformy potrydenckiej nastąpiło odnowienie i rozwój organizacji dekanalnej jako ważnego ogniwa w administracji diecezjalnej. Obecnie w Polsce w 41 diecezjach oraz 1 Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego mamy 1141 dekanatów.

Dziekanem jest ks. Konrad Mrozek
zastępcą ks. Henryk MorawiecBISKUP GLIWICKI
 
Jan Kopiec

  Profesor doktor habilitowany
nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła.
Urodzony 18 grudnia 1947 biskup pomocniczy opolski w latach 1993–2011, biskup diecezjalny gliwicki od 2012.
Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w 1965 rozpoczął studia w filozoficzno-teologicznym Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 kwietnia 1972 w Opolu. W 1978 został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po studiach był wykładowcą w WSD, a także jego wicerektorem. 5 grudnia 1992 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i biskupem tytularnym Cemeriniano. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1993 w Watykanie z rąk papieża Jana Pawła II. Członek Rady Naukowej Episkopatu, Rady ds. Dziedzictwa Kulturowego Episkopatu Polski, a także Zespołu ds. Sanktuariów, kierownik Katedry Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 29 grudnia 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji gliwickiej. Ingres do katedry gliwickiej odbył 28 stycznia 2012.BISKUP POMOCNICZY

GERARD KUSZ

DOKTOR TEOLOGII

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYCHOWANIA
EPISKOPATU POLSKI
Urodzony 23 października 1939 roku w Dziergowicach
wyświęcony na kapłana 24 czerwca 1962 roku w Opolu
mianowany biskupem tytularnym Tagarbala
i pomocniczym opolskim 27 czerwca 1985 roku
konsekrowany 15 sierpnia 1985 roku
mianowany biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej
25 marca 1992 roku
Biskup senior


JAN WIECZOREK

MAGISTER - LICENCJAT
PRAWA KANONICZNEGO

CZŁONEK RADY DO SPRAW KULTURY
EPISKOPATU POLSKI

Urodzony 8 lutego 1935 roku w Bodzanowicach
wyświęcony na kapłana 22 czerwca 1958 roku w Opolu
mianowany biskupem tytularnym
i pomocniczym opolskim 12 czerwca 1981 roku
konsekrowany 16 sierpnia 1981 roku
mianowany ordynariuszem diecezji gliwickiej
25 marca 1992 roku

 

Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: rwylezol@wp.pl
tel: 601 295 446
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 
Aktualny czas w Lubliniec:
Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (38 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free