Aktualności

Ks. bp Józef Zawitkowski:
Czy Bóg stworzył koronawirusa?


Była Środa Popielcowa
w Roku Pańskim 2020.
Ksiądz w kościele
posypał mi głowę popiołem
i powiedział: Pamiętaj biskup,
że jesteś prochem
i w proch się obrócisz.

całość homili  >>

 
"Myśleliśmy, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie.

To nie jest czas Twojego sądu, ale naszego wyboru tego, co się liczy". Te przejmujące słowa wypowiedział papież Franciszek podczas niezwykłego nabożeństwa na pustym placu św. Piotra w piątkowy wieczór.






Prezydent RP Andrzej Duda modlił się na Jasnej Górze

„Wobec wciąż +szalejącej+ pandemii koronawirus z modlitwą za Ojczyznę i rodaków rozsianych na świecie na Jasną Górę przybył prezydent RP Andrzej Duda. Uczestniczy w wieczornej modlitwie Polaków Apel Jasnogórski w kaplicy Matki Bożej, podczas którego śpiewane są też Suplikacje”




W Lisowicach świece Caritas można kupić w Odido

Gość.PL Gliwicki



Z inicjatywą wyszła żona właściciela sklepu. Chce w ten sposób pomóc parafii.
Lisowice to niewielka miejscowość w powiecie lublinieckim, gdzie życie zwykle toczy się spokojnie, ale ograniczenia związane z epidemią tu też obowiązują, a w kościele nie ma Mszy z udziałem wiernych.
- Jest jak jest i zdaję sobie sprawę, że proboszcz nie poradzi sobie ze sprzedażą tych świec, a zawsze to jakiś grosz, który jest wsparciem – mówi Alina Hadzik.
Za pierwszym razem wzięła 15 większych i 30 małych świec. Większe świece sprzedały się szybciej, mniejsze też schodziły, więc proboszcz dziś doniósł to, co jeszcze mu zostało.
– Nic nie oczekuję za to, że je sprzedam – mówi pani Alina. Świece są rozprowadzane w cenie jak w parafii, a klienci pozytywnie reagują na takie rozwiązanie.
- My tu się wszyscy znamy. Jak ktoś potrzebuje pomocy, to jeden za drugim staje i po prostu się wspieramy. Sama cieszę się, jak ktoś mi pomaga, a jak ja mogę pomóc, to też chętnie pomogę, czemu nie? - mówi pani Alina.
Wielkanocne świece Caritas z paschalną aplikacją rozprowadzane są co roku przez parafie. Pieniądze pozyskane
z dystrybucji przeznaczone są na pomoc potrzebującym.


Komunikat Ks. Proboszcza
Szczęść Boże.


Chce przekazać że przedsionek kościoła jest w ciągu dnia otwarty i zawsze można przyjść się pomodlić. Poza tym w na stoliku są świece -paschaliki w cenie 6 i 2.50zł. Polecam też nowy modlitewnik do Miłosierdzia Bożego (do modlitw osobistych/na prezent) tylko 2zł. Są też własnoręcznie robione kartki wielkanocne. Spowiedź od g.18.00. Każdego dnia się modłę i Błogosławię od ołtarza wszystkie rodziny Lisowic.




BISKUP GLIWICKI

D E K R E T

dnia 14 marca 2020 r.

Nr 334/20/A

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:
1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.
2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;
3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;
4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;
5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;
6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;
7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;
8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;
9. kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji wiernych;
10. Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna zgodnie z wcześniejszym komunikatem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00; dyżur będzie pełnił pracownik Kancelarii oraz Sądu Biskupiego, celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i koniecznych. Pozostali pracownicy Kurii pozostają do dyspozycji przełożonych pod numerami telefonów, zaś wiernych proszę by konieczne sprawy załatwiać za pośrednictwem duszpasterzy;
11. ze względu na planowane dzisiaj wystąpienie Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, mogą nastąpić zmiany co do niniejszych zarządzeń; dlatego proszę księży o bieżące śledzenie poczty mailowej;
12. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br. (chyba, że między czasie pojawią się inne zarządzenia?!)
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

ks. Sebastian Wiśniewski
kanclerz Kurii




Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski


Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym
- udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

Lekcja  pokory dla świata! I to w Wlk. Poście! Módlmy się, wracajmy do Boga!
- Znak pokoju – do odwołania przez ukłon – to wprowadzamy!
- Starsi, chorzy, słabi, mający obawy – w domu nawet w niedz. bez poczucia wstydu, krępacji czy grzechu. I komunia Duchowana DN str.
- Od 15 l. bo 2005 r. 2 formy przyjmowania Komunii Św. Na ten czas nie nakaz ale zalecenia i rzeczywiście może się przełamać i na rękę: na lewą! Prawa pod, . Przyjąć na lewą, krok w bok, prawą przyjąć, wracamy. Nie w obrocie!










Bierzmowanie 2020





więcej>>

Poznaj Niezwykłych Oblatów

Kleryk Alfons Mańka OMI - uparty na świętość
Najnowsze informacje z przygotowań do procesu beatyfikacyjnego kleryka Alfonsa Mańki pod linkiem
oblaci.pl/2019/12/22/poznajniezwyklychoblatow-kleryk-alfons-manka-omi-uparty-na-swietosc/


Święta Bożego Narodzenia











Obchody 25-lecia poświęcenia naszego kościoła




























Przewodniczący Episkopatu zachęca do udziału w wyborach parlamentarnych


Z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego – podkreślił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w „Słowie przed wyborami parlamentarnymi”.

więcej >>>>episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-zacheca-do-udzialu-w-wyborach-parlamentarnych/



Ponad 250 rowerzystów na starcie wyścigów niezrzeszonych w Zabrzu.




- Od lat nie mogę wyjść z podziwu, że od niewielkiej i dość szalonej inicjatywy, którą 19 lat temu rozpocząłem, wyewoluowała tak duża impreza sportowa. To się dalej dzieje, bo są ludzie, którzy tak wspaniale to organizują i nadal im się chce. Nie ukrywam, że od czasu do czasu również małe sukcesy w tych wyścigach są dla mnie wielką radością - przyznaje ks. R. Wyleżoł, pomysłodawca i wciąż aktywny organizator wyścigów.

więcej >>>gliwice.gosc.pl/gal/pokaz/5888394.XIX-Zabrzanskie-Szosowe-Wyscigi-Rowerowe-Niezrzeszonych/26#gt



Dożynki Gminne

Dożynki zostały zorganizowane przez sołectwa Lisowic i Dralin.









więcej >>>>

Poświęcenie obrazów z Janem Nepomucenem










Konkurs diecezjalny.







więcej >>>>>


Jasełka w Lisowicach















Parafia Lisowice - podsumowanie roku 2018

WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE I WSPÓLNOTOWE - zarys:

• Noworoczne nabożeństwo pt. „Listy do Boga”.
• Parafialny „Orszak trzech Króli” (była ul. Mickiewicza od torów do nr 2 i ul. Dolna).
• Święcenia nowego biskupa pomocniczego dla diecezji gliwickiej ks. Andrzeja Iwaneckiego.
• Koncert kolęd zespołu „Kwinta Czysta”.
• Ponowne zaangażowanie parafian w program „Rodzina Rodzinie” na rzecz rodziny w Syrii.
• Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi głoszonymi przez dk. Kamila Hadasia.
• Udział parafii w pracach Synodu Diec. Gliwickiej.
• Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Grzegorza Sokalskiego.
• Wizyta kleryków z seminarium w niedzielę „powołaniową”.
• Nabożeństwa fatimskie od maja do października.
• Odpust parafialny – kazanie wygłosił ks. Piotr Grzegorzewicz.
• Doroczna pielgrzymka do Lubecka, b. wielu uczestniczących!
• Kolejne audycje o Św. Janie Nepomucenie w Radiu eM.
• Parafialny wyjazd do Ołomuńca śladami wizerunków Św. Jana Nepomucena.
• Ognisko dla ministrantów, Marianek i scholi na zakończenie roku szkolnego.
• Parafialny wyjazd do Skalnego Miasta w Czechach.
• Koncert charytatywny poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu młodzieży KSM z Tarnowskich Gór.
• Wykonanie obrazków z wizerunkiem i modlitwą do Św. Jana Nepomucena oraz naklejek.
• Książeczki na niedzielne naklejki dla dzieci.
• Otrzymanie przez parafię wyróżnienia „Skrzydeł Św. Rafała Archanioła” od Ośrodka w Rusinowicach.
• X nocna sztafeta Lisowice-Wadowice (KS Unia Lisowice).
• Spektakl o dzieciństwie Karola Wojtyły w wykonaniu dzieci
z par. w Bytomiu-Miechowicach (ks. Joachim Koza).
• Wizyta i słowo misjonarza z Madagaskaru.
• Projekcja filmu o o. Pio.
• Wydanie folderu pt. "Zarys dziejów parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach
• Ustanowienie nowych lektorów.
• Ustanowienie p. Edmunda Lizonia Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.

REMONTY, INWESTYCJE, NOWOŚCI:
• Namalowanie i umieszczenie w kościele zmodyfikowanego obrazu Św. Jana Pawła II.
• Renowacja drewnianego krzyża, który w okresie wielkanocnym stoi na ołtarzu.
• Modernizacja instalacji elektrycznej na probostwie – wymiana rozdzielnicy .
• Zakup nowego wyświetlacza do numerów pieśni.
• Przeprowadzenie I ETAPU REMONTU ELEWACJI KOŚCIOŁA!
• Wymiana dwóch poręczy przy wejściu do kościoła na nowe ze stali nierdzewnej.
• Rozprowadzanie książeczki „Oblicza pokory” jako cegiełki na remont elewacji kościoła.
• Umieszczenie aureoli z pięcioma świecącymi gwiazdami na figurze Św. Jana Nepomucena w kościele (p. Henryk Piosek).
• Wykonanie ogrodzenia wokół kompostownika (p. A. Poremba)
• Zbieranie zdjęć i rozpoczęcie prac nad książką
o powstaniu kościoła w Lisowicach.
• Rozpoczęcie aranżacji ogrodu Św. Jana Nepomucena na łące za garażami m.in. postawienie mostu w stanie surowym, przedłużenie "rzeczki", ułożenie agrowłókniny, zasadzenie wielu nowych roślin, wyznaczenie alejek, budowa „parafialnej Golgoty” z lisowickich kamieni (a także z różnych miejsc Polski i z rzymskiego Forum Romanum, gdzie ginęli męczennicy pierwszych wieków).
• Montaż tabliczki wskazującej drogę do kościoła od ul. Lublinieckiej (p. sołtys Marek Kunicki).
• Montaż kamery na cmentarzu (p. Krystian Strzoda).
• Wykonanie i umieszczenie na balustradzie chóru rzeźbionego
w drewnie herbu papieskiego w 40-tą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.
• Malowanie 2 pokoi na probostwie (brat proboszcza).
• Wymiana ostatniego, starego okna balkonowego na tarasie, na piętrze probostwa.
• Wydanie parafialnego modlitewnika do Św. Jana Pawła II
- inicjatywa Apostolatu Maryjnego.
• Oddanie monstrancji do złocenia.
• Przygotowanie i rozpoczęcie Diecezjalnego Konkursu
o Św. Janie Nepomucenie dla dzieci i młodzieży szkolnej.
• Nowy stojak na choinkę przed kościołem.
• Żywa szopka na dziedzińcu kościoła (dzieło rodziny Poremba)

 

SAKRAMENTY I POSŁUGI:

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

Chrzest

6

8

12

9

14

19

 

Małżeństwo

3

2

6

4

1

7

 

I Komunia Św.

14

nie było

9

11

6

6

 

Bierzmowanie

12

12

12

15

7

8

 

Pogrzeb

11

10

7

7

5

13

 

Rozdanych Komunii Św.

 

 

20400

20500

21000

21700

 





Żywa szopka w Lisowicach.

Przy Kościele Jana Nepomucena powstała żywa szopka.Zapraszamy do zwiedzania oraz do kościoła, który jest otwarty.










25 lat działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach




Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach działa już od 1994 r., prowadząc profesjonalną rehabilitację leczniczą. Do placówki przybywają niepełnosprawne dzieci i młodzież z całej Polski - najczęściej dotknięte: dziecięcym porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofią mięśniową, stanami powypadkowymi i pooperacyjnymi, zwykle powiązanymi z niepełnosprawnościami (upośledzeniem umysłowym, głuchotą, ślepotą oraz napadami padaczkowymi).W piątek 21 grudnia jako przedstawiciele Parafii w Lisowicach mogliśmy uczestniczyć w tych obchodach 25-lecia. Wspaniała atmosfera tego spotkania i piękne występy dzieci oraz ich opiekunów pozwoliły wszystkim zaproszonym gościom spędzić miło popołudnie.




Mikołaj w Lisowicach.







,,Skrzydła św. Rafała Archanioła".


Od tego roku podczas odpustu na festynie Ośrodkowym, będziemy przyznawali ,,Skrzydła św. Rafała Archanioła". W kategorii ,,Przyjaciel Ośrodka" - statuetkę otrzyma - Parafia pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach.



Gietrzwałd Dzień Pokutny -30.06.2018

W odpowiedzi na orędzie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, z inicjatywy abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego w sobotę 30 czerwca 2018 r. w Gietrzwałdzie odbył się Dzień Pokutny pod hasłem „Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”. Homilię podczas Mszy św. przy Źródełku wygłosił bp Józef Zawitkowski. Bp Zawitkowski w homilii przywołał słowa papieża Piusa IX, który mówił do Polaków w czasach, gdy Polska była pod zaborami, by starali się usuwać przyczynę swojej niewoli, którą jest grzech. Mówił też, że należy żyć według przykazań bożych. Boga trzeba słuchać, a nie ludzi, wtedy zbyteczną będzie ustawa o aborcji i eutanazji. Wystarczy: +Nie zabijaj!+ Nikogo i nigdy! Reszta jest od diabła. Wierzącym nie trzeba ustawy, wystarczy sumienie - podkreślił. Mówił, że trzeba rozliczyć afery, złodziejstwa bezbożnych, ale wystarczyłoby przykazanie: +Nie kradnij!+ Nikogo, nigdzie i nigdy.





 

W Rudach też piszą o książce.

Pokora jest okiem naszej Duszy – poznaj ,,Oblicza Pokory – teksty zebrane” autorstwa ks. Rafała Wyleżoła.

Pod koniec kwietnia br. ukazała się książeczka – ,,Oblicza Pokory – teksty zebrane”. Jej autorem jest były ksiądz proboszcz naszej Parafii ks. Rafał Wyleżoł. Autor mówi – będąc jeszcze w Rudach obiecałem sobie i Matce Bożej, że napiszę książeczkę ku czci tytułu, w jakim jest sławiona w Rudach. Nie zdążyłem w Rudach ale zdążyłem w życiu i oto przedkładam owoc moich prac. Wydawnictwo jest formą krzewienia czci Matki Bożej Pokornej i wyrazem wdzięczności wobec Niej. Wydanie książki zbiegło się z 20 – tą rocznicą święceń kapłańskich ks. Wyleżoła. Wydawnictwo oddaję w ręce wiernych i czytelników w duchu wielkiej pokory.
Zamiarem autora było, by w Rudach książeczka artykułowała, krzewiła i rozsławiała ów piękny tytuł Matki Bożej Pokornej.
Wydawnictwo można nabyć w sklepie Pani Czerwik i w Punkcie Informacji Turystycznej na przykościelnym parkingu. Po książkę ,,sięgnąć” może więc każdy wierny naszej Parafii, oraz turyści i pielgrzymi przybywający do Rud. Poza zamiarem krzewienia czci MB Pokornej, oraz pokazania oblicza Pokory, książka ma spełnić jeszcze jeden cel. Mianowicie – może stanowić cegiełkę na prowadzenie prac elewacyjnych kościoła w Lisowicach, a więc w Parafii gdzie ks. Rafał Wyleżoł sprawuje funkcję proboszcza.
Zachęcamy do nabywania tego wydawnictwa, tym samym wsparcia szczytnego celu.



Prośba
 
Zwracam się z prośbą o wsparcie Naszego Ośrodka w głosowaniu W Konkursie „Podwórko Talentów Nivea”.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu jest jedyną w naszym powiecie placówką, do której uczęszczają dzieci i młodzież niesłysząca, słabosłysząca, z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wśród naszych uczniów są także dzieci z Lisowic i Pawonkowa. Nasza szkoła oprócz zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wypełnia także niezmiernie ważne zadania terapeutyczne.
Powstanie na terenie naszego Ośrodka Podwórka Talentów przyczyni się do wsparcia osób niepełnosprawnych z całego naszego powiatu, również z Państwa miejscowości. Niestety jako placówka specjalna nie jesteśmy w stanie w uczciwym głosowaniu zdobyć wystarczającej liczby głosów, dlatego bardzo liczymy na Państwa wsparcie.
Wierzymy w Państwa zrozumienie, wrażliwość i aktywną pomoc. Prosimy o codzienne głosowanie do 21 czerwca na https://podworko.nivea.pl/
ks. G. Sokalski
kapelan SOSW


Remont naszego kościoła.

Zaraz po Świętach jak z bicza ruszyły prace przy elewacji kościoła. Rusztowanie  postawiono w jeden dzień. Od pierwszego dnia rozpoczęto czyścić ściany kościoła. Pogoda dopisuje.





Widok z lotu ptaka na ulicę Nową i widok spod krzyża kościoła






Sobota pogoda dopisuje i prace trwają w najlepsze







 












Ks. Andrzej Iwanecki został biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej. Uroczystość święceń odbędzie się 7 stycznia w gliwickiej katedrze.



Biskup nominat ma 57 lat, pochodzi z Siemianowic Śląskich. Od 1998 roku jest proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu. W diecezji pełnił szereg funkcji, był dziekanem dekanatu zabrzańskiego, konsultorem diecezjalnym, członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej i moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie.


Spotkane podczas wakacji.

Jedna z naszych lisowickich rodzin podczas pobytu na urlopie  spotkała figurę Jana Nepomucena






Dożynki w Lisowicach





 

Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: rwylezol@wp.pl
tel: 601 295 446
Reklama
 
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 
Aktualny czas w Lubliniec:
Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 82 odwiedzający (222 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=