Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. Dziś po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Ubogich.
2. Za tydzień ostatnia niedziela Roku Kościelnego - niedziela Chrystusa Króla.
3. Bóg Zapłać wszystkim, którzy w ostatnim czasie zapisali się do Róż Różańcowych!
W każdej chwili można się jeszcze zapisać, info w zakrystii. Obecnie w Różach Różańcowych są już 163 osoby! To prawie połowa dorosłych uczestniczących
w niedzielnej Mszy Św.
4. Dziś III - cia niedziela miesiąca, Bóg Zapłać za ofiary na rzecz Parafii.
5. Za tydzień obchodzimy 23 rocznicę konsekracji naszego kościoła. O g. 10:30 suma
w int. żyjących i zmarłych PARAFIAN - budowniczych naszego kościoła.
6. Nasz patron św. Jan Nepomucen jest jednym z najpopularniejszych w naszym rejonie. Przy drogach znajdujemy mnóstwo jego figur lub kaplic. Jednak w naszej diecezji jest tylko jeden kościół pod Jego wezwaniem - w Lisowicach  To dla nas ogromna radość
i sposobność, by opiewać dobre imię naszego Patrona. Mając to na uwadze od przyszłego tygodnia będzie można nabyć pamiątkę ze sławetnym zdaniem austriackiego naukowca: "Gdzie stoją pomniki św. Jana Nepomucena, tam jest Europa Środkowa". Pamiątka ta - oprawiona w ramkę, ze zdjęciem figury św. Jana Nepomucena z naszego kościoła, wisząc na ścianie może stanowić ozdobę naszych mieszkań, a także unikatowy prezent!? Koszt 15 zł. Dochód przeznaczony na cele remontowe elewacji naszego kościoła.
7. W piątek, po Mszy Świętej zapraszam na spotkanie bierzmowańców.
8. Została wymieniona tabliczka upamiętniająca ŚDM w Lisowicach. Poprzednia była czarno - biała, obecna jest kolorowa, żywsza. Obok pojawiło się nowe drzewko i nowy kamień z tabliczką upamiętniającą setną rocznicę urodzin kleryka Alfonsa Mańki.
9. Za tydzień w kościele św. Stanisława Kostki Msza Św. i nabożeństwo z modlitwą
o uzdrowienie, g. 18:30.
10. W czw. w restauracji Rajska o g. 10:00 odbędą się bezpłatne badania układu krążenia pod kątem: arytmii, miażdżycy, nadciśnienia. Należy przyjść wcześniej. Tel. 731 275 518.
11. W najbliższą sobotę w naszym Centrum Społeczno - Kulturalnym odbędą się warsztaty o jedności małżeńskiej przeznaczone dla małżeństw sakramentalnych
o dowolnym stażu. Prowadzącymi będą Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie - małżonkowie z 22 letnim stażem, 2 dzieci, diecezjalni doradcy życia rodzinnego. Koszt: 40 zł. od pary, czas trwania: g. 10:00 - 15:00. Zapisy na: www.dorodzin.pl - polecamy:)
12. Spowiedź zawsze przed Mszą Św., w środę do ok. 16:45, potem jest nowenna.
13. Najświeższa wiadomość!!! Z radością informujemy, że Papież Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego dla diecezji gliwickiej. Nominację otrzymał dotychczasowy proboszcz par. Św. Franciszka w Zabrzu, ks. prał. Andrzej Iwanecki. Bardzo się cieszymy i pamiętając w modlitwie życzymy wszelkich potrzebnych łask, potrzebnych do pełnienia otrzymanej funkcji.
CYTAT:
"OWOCEM M ODLITWY JEST WIARA, OWOCEM WIARY JEST MIŁOŚĆ"
Matka Teresa z Kalkuty


............................................................wyciąć.................................................................

Co to jest chrzest?
Chrzest św. to pierwszy i najważniejszy Sakrament: gładzi grzech pierworodny, daje Łaskę Bożą, zapoczątkowuje w człowieku Życie Boże, zostawia niezatarte znamię przynależności do Boga.
Odpowiedzialność za wychowanie religijne dziecka spoczywa na rodzicach i chrzestnych. Zobowiązują się do tego wobec Wspólnoty Kościoła podczas liturgii chrztu.

Kto może być chrzestnym? Katolik, który:
1. Przyjął bierzmowanie. (od młodzieży szkolnej należy zażądać zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację!)
2. Prowadzi życie zgodne z wiarą stanowiąc dla dziecka przykład życia katolickiego.
(uczęszczanie na Msze, przystępowanie do Sakr. Pokuty, modlitwa…)
3. Żyje w małżeństwie sakramentalnym albo w stanie wolnym.
4. Chrzestnymi mogą być: najlepiej ktoś z rodziny ale także przyjaciele lub sąsiedzi.
Należy przeciwstawiać się zdarzającym się przypadkom zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi obcych, a dobrze sytuowanych, którzy - jak można przypuszczać - nie będą się interesowali religijnym wychowaniem chrześniaka.
5. W razie trudności ze znalezieniem dwóch chrzestnych wystarczy tylko jeden! (KPK 873)

Dokumenty wymagane od chrzestnego:

1. Zaświadczenie od Proboszcza swojej parafii (miejsca zamieszkania, nie zameldowania!), że może być dopuszczony do godności chrzestnego.
2. Zaświadczenie o obecności na nauce przedchrzcielnej.
3. Karteczka ze spowiedzi potwierdzająca stan łaski uświęcającej chrzestnego. (Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom (1975 r. nr 4,5,6)

Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed chrztem przedstawiając akt urodzenia dziecka z USC oraz podając imiona, nazwiska, wiek i adres rodziców oraz chrzestnych.
List od Boga, cd.
Z całego serca i z całej duszy pragnę cię osadzić w Ziemi Obiecanej [ Jr 32,41 ].
Chcę ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne [ Jr 33,3 ].
Jeśli będziesz MNIE szukać z całego serca, znajdziesz MNIE [ Pwt 4,29 ].
Rozkoszuj się MNĄ, a dam ci, czego pragnie serce twoje [Ps 37, 4 ].
Ponieważ to JA daję tobie te pragnienia [ pnp 2, 13 ].
Mogę uczynić więcej niż sobie wyobrażasz [ Ef 3, 20 ].
Ponieważ JA jestem twoją największa zachętą [ 2 Tes 2, 16-17 ].
Jestem także OJCEM, który pociesza cię we wszystkich twoich kłopotach [ 2 Kor 1, 3-4].
Kiedy twoje serce jest złamane, jestem ci bliski [ Ps 34, 19].
Tak jak pasterz nosi owce, tak JA noszę cię, blisko MOJEGO serca [Iż 40,11 ].
Pewnego dnia otrę wszelką łzę z twoich oczu [ Ap 21, 3-4 ].
I zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi [ Ap 21, 3-4.
List od Boga CD.

Z całego serca i z całej duszy pragnę cię osadzić w Ziemi Obiecanej
[ Jr 32,41 ].
Chcę ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne [ Jr 33,3 ].
Jeśli będziesz MNIE szukać z całego serca, znajdziesz MNIE [ Pwt 4,29 ].
Rozkoszuj się MNĄ, a dam ci, czego pragnie serce twoje [Ps 37, 4 ].
Ponieważ to JA daję tobie te pragnienia [ pnp 2, 13 ].
Mogę uczynić więcej niż sobie wyobrażasz [ Ef 3, 20 ].
Ponieważ JA jestem twoją największa zachętą [ 2 Tes 2, 16-17 ].
Jestem także OJCEM, który pociesza cię we wszystkich twoich kłopotach
[ 2 Kor 1, 3-4].
Kiedy twoje serce jest złamane, jestem ci bliski [ Ps 34, 19].
Tak jak pasterz nosi owce, tak JA noszę cię, blisko MOJEGO serca
[Iż 40,11 ].
Pewnego dnia otrę wszelką łzę z twoich oczu [ Ap 21, 3-4 ].
I zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi [ Ap 21, 3-4.
Jestem twoim OJCEM i kocham cię tak jak ukochałem MOJEGO SYNA, JEZUSA [J17,23 ].


Cz. I.
Moje dziecko!
Może mnie nie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko [Ps 139,1 ].
Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz [ Ps 139, 2 ] .
Znam twoje ścieżki [ P 139,3 ].
Nawet włosy na twojej głowie są policzone Mt 10, 29-31 ].
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz [ Rdz 1, 27 ].
We mnie ty żyjesz, poruszasz się i jesteś [ Dz 17, 28 ].
Jesteś z mojego rodu [ Dz 17, 28 ].
Znałem cię jeszcze zanim się począłeś [ Jr 1, 4-5 ].
Wybrałem cię, gdy planowałem stworzenie świata [ Ef 1, 11- 12 ].
Nie jesteś pomyłką, gdyż twoje dni zostały zapisane w mojej księdze [Ps 139, 15-16 ].
Twój Ojciec - Bóg, który jest Miłością.

Kim byli św. Jan i Paweł?
Byli braćmi. Zajmowali wysokie stanowiska na dworze Konstantyny, córki cesarza Konstantyna Wielkiego. Potem zajmowali znaczące stanowiska w wojsku rzymskim, następnie zostali senatorami rzymskimi zamieszkali w pałacu w Rzymie. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan, cesarz Julian Apostata wezwał obu braci na swój dwór. Odmówili, by w ten sposób wyrazić swoją dezaprobatę dla tendencji prześladowczych cesarza. Władca zemścił się w ten sposób, że przysłał do ich dworu swojego namiestnika, aby wymusił na nich złożenie ofiary pogańskiej z kadzidła najwyższemu bóstwu rzymskiemu, Jowiszowi. Kiedy ci stanowczo odmówili, kazał ich potajemnie zgładzić w nocy 26. 06. 362 r. w ich własnym domu, by nie było rozgłosu.
W 398 roku senator rzymski, Bizante, i jego syn Pammachiusz, wznieśli na miejscu męczeństwa obu braci bazylikę. Wielokrotnie ulegała ona zniszczeniom ale zawsze była odbudowywana. Za panowania papieża Paschalisa II (1099-1118) kardynał Teobald dźwignął bazylikę z ruin i pięknie ją przyozdobił. Stale upiększana, doczekała się dzisiejszego, bogatego wystroju (marmury, rzeźby, drogocenne obrazy). Prace archeologiczne w latach 1949-1951 doprowadziły do odkrycia pierwotnej bazyliki z wieku IV i śladów domu świętych braci: Jana i Pawła.
Święci bracia męczennicy Jan i Paweł zażywali kiedyś tak wielkiej czci, że imiona ich znalazły się w kanonie Mszy świętej i do dzisiaj są w nim wymieniani.
Konkurs o naszej kapliczce z ok. 115 lecia jej zbudowania!
Według danych, które posiadamy, nasza kapliczka zbudowana została w 1902 roku, z zamiarem poświęcenia jej św. Janowi Nepomucenowi, choć figura patrona pojawiła się tu dopiero dwa lata później. W tym roku kapliczka ma już 115 lat. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie.

a) Dzieci do lat 15 zapraszamy do narysowania naszej kapliczki lub wykonania makiety.

b) Młodzież od 16 roku życia i dorosłych zapraszamy do konkursu fotograficznego - „Św. Jan Nepomucen na drogach mojego życia” – zgłoszenie na konkurs zdjęć przedstawiających kapliczki, figury św. Jana spotkane przez nas w różnych miejscach, z ich krótkim opisem i/lub historią.

c) Miłośników rękodzieła zapraszamy do wykonania kapliczki z wizerunkiem św. Jana Nepomucena – kapliczka np. drewniana do zwieszenia: w formie tradycyjnej lub na desce lub według własnego pomysłu.

Jedna osoba może zgłosić prace w obu kategoriach (rysunek i makieta lub fotografia i kapliczka).
Zgłaszanie prac do końca kwietnia w LCSK.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w czasie odpustu.
Więcej informacji i szczegółów dotyczących wykonania prac można uzyskać w LCSK.
Bóg Zapłać pani Katarzynie Koza za inicjatywę!

cytat: "Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu." Jim Rohn
 
Szczególne wydarzenia w Parafii, A.D. 2016
Wydarzenia duszpasterskie:

• Młodzież w roli kolędników w Święto Trzech Króli,
• Wizyty p. Krystyny Zając, sprowadzenie relikwii Św. Joanny Beretty Molli,
• Koncert kolęd w wyk. zespołu "Kwinta czysta" z Lublińca,
• Całoroczne przystrojenie chrzcielnicy z ok. jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski,
• Dołączanie do intencji Mszy prośby o błogosławieństwo dla Ojczyzny,
• Wizyta ks. prob. Andrzeja Bartysiewicza z kazaniem, 300-lecie odnalezienia cudownego wizerunku MB Lubeckiej,
• Codzienne, krótkie kazania oraz spotkania biblijne w Wielkim Poście,
• Parafialna "niedziela wiary", projekcja filmu pt. "Bóg nie umarł.",
• Wizyta kleryka i diakona w niedzielę powołaniową,
• Koncert zespołu "Anno Domini" z Rud,
• Przedstawienie o Św. Janie Nepomucenie,
• Nabożeństwa fatimskie,
• Rozprowadzanie "Drogi do Nieba" i aktywizowanie jej używania,
• Suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Kopca,
• Wizyta siostry ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów,
• Piesza pielgrzymka do Lubecka,
• Światowe Dni Młodzieży, goście ze Słowacji,
• Koncert chóru "Lutnia" z Koszęcina,
• Wyjazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
• Pielgrzymko-wycieczka do Pragi (organizator p. Renata Piosek),
• Nowa pani organistka,
• Powstanie scholi dziecięcej,
• Pielgrzymka do Zakopanego,
• Msza Św. w lesie z ok. wspomnienia Św. Huberta,
• Wizyta misjonarza z Irkucka,
• Adwentowe skupienie młodzieży.

Wydarzenia inwestycyjno - gospodarcze i inne.
• Zakupienie relikwiarza na relikwie Św. Joanny,
• Wybór nowej Rady Parafialnej,
• Zmiana modelu sprzątania Kościoła,
• Wyjazd dzieci do Nadleśnictwa Zawadzkie,
• Wymiana okien w kościele i w zakrystii oraz malowanie kościoła (pod nadzorem p. Adama Poremby),
• Dodatkowe ławki na chórze,
• Nowe półki na relikwie (p. Zygmunt Zając),
• Mecz sparingowy Lisowice-Jankowice i rewanż,
• Kropielniczki z wizerunkiem Św. Jana Nepomucena,
• Nowe drzwi do kościoła (Kółko rolnicze),
• Słupy oświetleniowe na cmentarzu (p. sołtys Sylwia Kucharczyk),
• Odnowienie bramy na cmentarz (p. Krystian Strzoda),
• Wyjazd dzieci na Górę Św. Anny,
• Nowa, zewnętrzna gablota ogłoszeniowa,
• Ustawienie 4 kamieni z cytatami,
• Dożynki, nowa korona żniwna (Kółko rolnicze),
• Zasadzenie magnolii na pamiątkę ŚDM,
• Ustawienie pergoli i zasadzenie kosodrzewiny,
• Montaż alarmu na probostwie,
• Udział Lisowiczan w wyścigach rowerowych w Zabrzu,
• Nowe stroje dla ministrantów,
• Wykonanie pocztówek z widokiem kościoła,
• Lusterko z napisem w przedsionku Kościoła,
• Wymiana okien w kuchni probostwa (dar Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice),
• Zakup nowych figur do szopki.
• Montaż nocnych lamp za kościołem.

 

2013

2014

2015

2016

Chrzest

6

8

12

9

Małżeństwo

3

2

6

4

I Komunia Św.

14

nie było

9

11

Bierzmowanie

12

12

12

15

Pogrzeb

11

10

7

7

Rozdanych Komunii Św.

 

 

20400

20500

Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: parafialisowice@op.pl
tel: 34 3563356
Reklama
 
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 

Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 30 odwiedzający (69 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=