Aktualności

Spotkane podczas wakacji.

Jedna z naszych lisowickich rodzin podczas pobytu na urlopie  spotkała figurę Jana NepomucenaBigrafia >>>>>

Dożynki w Lisowicach


więcej>>>>>
W zdrowym ciele zdrowy duch! Wsiądź na rower - będziesz zuch!
REGULAMIN
XVII Zabrzańskich Szosowych Wyścigów Rowerowych Niezrzeszonych
Postanowienia ogólne!
1.Wyścig przeznaczony jest dla osób niezrzeszonych i nietrenujących w jakichkolwiek klubach, sekcjach, kołach itp. organizacjach kolarskich. Nie istnieje żadna możliwość odstępstwa od tego punktu regulaminu. Obowiązuje on bez względu na wiek uczestnika i czas przynależności do ww. organizacji.
2.Osoby należące do klubów (w charakterze amatora bądź zawodnika licencjonowanego) mogą rywalizować ze sobą tylko w dwu dodatkowych kategoriach: do 23 lat oraz od 24 lat wzwyż. W tych kategoriach mogą również startować dodatkowo osoby niezrzeszone.
3.Zatajenie swej przynależności do jakiegokolwiek klubu, sekcji itp. (patrz pkt.1.) wiąże się z dożywotnią dyskwalifikacją.
4.Uczestnicy wyścigu startują w odpowiedniej dla swego wieku kategorii.
5.Organizatorzy dopuszczają możliwość wspólnego startu uczestników dwu kategorii. W takim przypadku punktacja będzie osobna tj. właściwa dla każdej kategorii.
6. Uczestnik zobowiązany jest pobrać podczas rejestracji numer startowy, który należy przyczepić na wierzchniej odzieży, w widoczny sposób, w prawej dolnej części pleców osoby startującej.
7. W każdej kategorii zostaje sklasyfikowanych 5 pierwszych osób przekraczających linię mety. Pozostałe wyniki nie będą rejestrowane i podawane. Miejsca 1-3 nagradzane są medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi po zakończeniu wszystkich startów. Miejsca 4 i dalsze są nagradzane dyplomem uczestnictwa i symboliczną nagrodą po zakończeniu startu danej kategorii przy zwrocie numeru startowego.
8.Od niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na start dziecka. Jest ona równoznaczna z wzięciem odpowiedzialności za dziecko w trakcie trwania wyścigu i całej imprezy.
9.Przy zapisie należy wykazać się legitymacją lub dowodem osobistym.
10.Dopuszczeni do startu zostaną tylko uczestnicy posiadający kask sztywny.
11.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu. Zapewniona jest obecność Pogotowia Ratunkowego.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione.
13. We wszystkich kwestiach spornych nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy i prowadzący zawody.
14. Podpis na liście startowej, potwierdzający uczestnictwo w zawodach, oznacza zaznajomienie się z treścią regulaminu.
15.Podpis na liście startowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji zawodów, relacji w mediach i sprawozdań składanych do podmiotów współorganizujących.
16.Podpisując się na liście startowej uczestnik (rodzic/opiekun) deklaruje, że dysponuje odpowiednim stanem zdrowia umożliwiającym bezpieczny start.
17. Start w zawodach jest bezpłatny.
CEL:
- popularyzacja sportu rowerowego na terenie Zabrza i okolic,
- zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnej formy wypoczynku,
- promowanie rodzinnego sposobu spędzania wolnego czasu,
- wychowanie dzieci i młodzieży w duchu zdrowej rywalizacji sportowej,
- wyłonienie młodych talentów przez trenerów okolicznych klubów i sekcji kolarskich.
ORGANIZATOR:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej przy współpracy UM Zabrze oraz UKS QVO VADIS Makoszowy i Grodzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Dyrektor Zawodów – Katarzyna Kłysik
Koordynator ds. sportowych – ks. prob. Rafał Wyleżoł
TERMIN I MIEJSCE:
24. września 2017 r. Dwujezdniowy odcinek ul. Bytomskiej łączącej Centrum z Biskupicami. Start od strony Centrum (przy skrzyżowaniu z ul. Hagera). Wyścig przeprowadzony zostanie na trasie okrężnej o długości 2700 m, przy ruchu ulicznym zamkniętym. Za zamknięcie i zorganizowanie objazdu odpowiadają wyznaczeni pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Porządek zapewniają wolontariusze KSM i UKS Quo Vadis Makoszowy pod przewodnictwem p. dyr. Ryszarda Bębna.
ZAPISY:
Przy starcie od godz. 12.00 do 13.00
KATEGORIE: (osobno dla mężczyzn i kobiet)
Do lat 6 - dystans specjalny 200 m (2011-2016)
od 7 do 9 lat – jedno okrążenie (2008-2010)
od 10 do 12 lat – jedno okrążenie (2005-2007)
od 13 do 15 lat – dwa okrążenia (2002-2004)
od 16 do 19 lat – dwa okrążenia (1998-2001)
od 20 do 29 lat – trzy okrążenia (1986-1997)
od 30 do 39 lat – trzy okrążenia (1978-1987)
od 40 do 49 lat – dwa okrążenia (1968-1977)
od 50 do 59 lat – jedno okrążenie (1958-1967)
od 60 lat wzwyż – jedno okrążenie (1957 i niżej)
dodatkowo zrzeszeni:
do 23 lat – trzy okrążenia (1994 i wyżej)
od 24 lat wzwyż – trzy okrążenia (1993 i niżej)
UWAGA! Bezwzględne kryterium startu w poszczególnych kategoriach stanowi ROK URODZENIA, bez względu na dzień i miesiąc!!!
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik /złożono wniosek/
PATRONAT MEDIALNY: TVP Katowice, Gość Niedzielny, Radio eM, Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, TV Zabrze. /złożono wnioski/
SPONSORZY:
Merida, Kotonski.pl, Ośrodek Krucze Skały w Karpaczu, ZPM Maxpol i inni.
NAGRODY:
Medale, dyplomy i nagrody za miejsca 1 – 3, pamiątkowe dyplomy oraz losowanie (także b. cennych) upominków dla wszystkich po zakończonym starcie w swojej kategorii niezależnie od wyniku.
Organizator życzy startującym pozytywnych emocji i przyjaznej
atmosfery podczas trwania zawodów.
Gdy się zdrowo ciało rusza lepiej się w nim czuje dusza:)
Informacje i pytania: 601 – 295 – 446, rwylezol@wp.pl, 606-911-788, kasiaklysik@wp.pl
Galeria zdjęć i aktualności:
www.wyscigizabrze.pl https://www.facebook.com/ZabrzanskieSzosoweWyscigiRoweroweNiezrzeszonych
Poświęcenie figury MB Fatimskiej.

więcej >>>>


Gość Niedzielny o Lisowicach

Parafia przygotowała je w pobliżu kościoła z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.
– Figura z Fatimy osadzona jest na imitacji pnia dębu, co nawiązuje do okoliczności objawień. Wokół umieszczono okazałą pergolę, a w jej połowie dzwon maryjny – mówi ks. Rafał Wyleżoł, proboszcz parafii. – Zamysł jest taki, żeby przy każdym uruchomieniu dzwonu odmówić jedno „Zdrowaś Maryjo” w intencjach, które podała Matka Boża, głównie o nawrócenie i pokój na świecie. Wokół posadzona jest kosodrzewina, która nawiązuje do wystroju sanktuarium na Krzeptówkach, centralnego sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Polsce. W planie jest jeszcze umieszczenie obok figury cytatów z objawień.
Figura poświęcona zostanie 13 maja, w 100. rocznicę objawień. Nabożeństwa fatimskie w parafii odbywają się od maja do października 13. dnia miesiąca po Mszy o 17.00.
Szczególne wydarzenia w Parafii, A.D. 2016
Wydarzenia duszpasterskie:
• Młodzież w roli kolędników w Święto Trzech Króli,
• Wizyty p. Krystyny Zając, sprowadzenie relikwii Św. Joanny Beretty Molli,
• Koncert kolęd w wyk. zespołu "Kwinta czysta" z Lublińca,
• Całoroczne przystrojenie chrzcielnicy z ok. jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski,
• Dołączanie do intencji Mszy prośby o błogosławieństwo dla Ojczyzny,
• Wizyta ks. prob. Andrzeja Bartysiewicza z kazaniem, 300-lecie odnalezienia cudownego wizerunku MB Lubeckiej,
• Codzienne, krótkie kazania oraz spotkania biblijne w Wielkim Poście,
• Parafialna "niedziela wiary", projekcja filmu pt. "Bóg nie umarł.",
• Wizyta kleryka i diakona w niedzielę powołaniową,
• Koncert zespołu "Anno Domini" z Rud,
• Przedstawienie o Św. Janie Nepomucenie,
• Nabożeństwa fatimskie,
• Rozprowadzanie "Drogi do Nieba" i aktywizowanie jej używania,
• Suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Kopca,
• Wizyta siostry ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów,
• Piesza pielgrzymka do Lubecka,
• Światowe Dni Młodzieży, goście ze Słowacji,
• Koncert chóru "Lutnia" z Koszęcina,
• Wyjazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
• Pielgrzymko-wycieczka do Pragi (organizator p. Renata Piosek),
• Nowa pani organistka,
• Powstanie scholi dziecięcej,
• Pielgrzymka do Zakopanego,
• Msza Św. w lesie z ok. wspomnienia Św. Huberta,
• Wizyta misjonarza z Irkucka,
• Adwentowe skupienie młodzieży.

Wydarzenia inwestycyjno - gospodarcze i inne.
• Zakupienie relikwiarza na relikwie Św. Joanny,
• Wybór nowej Rady Parafialnej,
• Zmiana modelu sprzątania Kościoła,
• Wyjazd dzieci do Nadleśnictwa Zawadzkie,
• Wymiana okien w kościele i w zakrystii oraz malowanie kościoła (pod nadzorem p. Adama Poremby),
• Dodatkowe ławki na chórze,
• Nowe półki na relikwie (p. Zygmunt Zając),
• Mecz sparingowy Lisowice-Jankowice i rewanż,
• Kropielniczki z wizerunkiem Św. Jana Nepomucena,
• Nowe drzwi do kościoła (Kółko rolnicze),
• Słupy oświetleniowe na cmentarzu (p. sołtys Sylwia Kucharczyk),
• Odnowienie bramy na cmentarz (p. Krystian Strzoda),
• Wyjazd dzieci na Górę Św. Anny,
• Nowa, zewnętrzna gablota ogłoszeniowa,
• Ustawienie 4 kamieni z cytatami,
• Dożynki, nowa korona żniwna (Kółko rolnicze),
• Zasadzenie magnolii na pamiątkę ŚDM,
• Ustawienie pergoli i zasadzenie kosodrzewiny,
• Montaż alarmu na probostwie,
• Udział Lisowiczan w wyścigach rowerowych w Zabrzu,
• Nowe stroje dla ministrantów,
• Wykonanie pocztówek z widokiem kościoła,
• Lusterko z napisem w przedsionku Kościoła,
• Wymiana okien w kuchni probostwa (dar Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice),
• Zakup nowych figur do szopki.
• Montaż nocnych lamp za kościołem.

 

2013

2014

2015

2016

Chrzest

6

8

12

9

Małżeństwo

3

2

6

4

I Komunia Św.

14

nie było

9

11

Bierzmowanie

12

12

12

15

Pogrzeb

11

10

7

7

Rozdanych Komunii Św.

 

 

20400

20500


 

 


Kolęda 2016/2017
 1. 27 grudnia, wtorek 14:00 ul. Mickiewicza za torami; od końca do torów.
 2. 28 grudnia, środa 14:00 ul. Ogrodowa od 1 do 10a.
 3. 29 grudnia, czwartek 14:00 ul. Ogrodowa od 11 do końca.
 4. 30 grudnia, piątek 14:00 ul. Lubliniecka od 10 do 16.
 5. 02 stycznia, poniedz. 14:00 ul. Słoneczna od 1 do końca.
 6. 03 stycznia, wtorek 14:00 ul. Malinowa od 1, Leśna, Dolna 13 - 14 a.
 7. 04 stycznia, środa 14:00 ul. Mickiewicza od 2 do torów.
 8. 05 stycznia, czwartek 14:00 ul. Słowackiego od 1 do torów (nr 16 i 14).
 9. 06 stycznia, piątek 14:00 ul. Andrzejowa od 6 do końca, też nr 21 i 26.
10. 07 stycznia, sobota 13:00 ul. Lubliniecka od 8 do 1.
11. 08 stycznia, niedziela 14:00 ul. Andrzejowa od 1 do 5, ul. Dolna 12 i sąsiednie.
12. 09 stycznia, poniedz. 14:00 Słowackiego od torów do końca oraz Graniczna.
13. 10 stycznia, wtorek 14:00 ul. Nowa od 6a do 1.
14. 11 stycznia, środa 14:00 ul. Napłatki od początku.
15. 12 stycznia, czwartek 14:00 ul. Nowa od końca do 7.
16. 13 stycznia, piątek 15:00 Kolęda dodatkowa.

~ Za mogące wystąpić niedogodności z góry przepraszam ~
C + M + B + 2016 r.
Christus Mansionem Benedicat
„ Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”
(W miarę możliwości proszę wyczekiwać kolędy przy drzwiach ogrodzenia, zwłaszcza tam, gdzie na domach / ogrodzeniu nie ma numeru!)Rok 2017 pod patronatem Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej„Podjęta dziś uchwała o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii Jasnej Góry, wielką radością i ogromnym wyzwaniem” – powiedział o. Marian Waligóra, przeor klasztoru.
 
 

ŚDM - niepowtarzalny tydzień

więcej >>>WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY
NA MSZĘ ŚW. Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM

sobota 28. VII. 2016 r.- czwartek,
wyjazd g. 6:00.;
koszt: 15 zł.

WAŻNE INFORMACJE:
Ok. 7:00 przyjazd do Częstochowy, czas na znalezienie parkingu i przejście do sektorów.
9:15 – przejazd Papieża pomiędzy sektorami
10:30 – Msza Św. z udziałem papieża Franciszka na Wałach Jasnogórskich.
Na terenie Błoni Jasnogórskich obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia wszelkich bagaży, toreb, plecaków (można zabrać jedzenie i picie – w plastikowej butelce - reklamówce!), niebezpiecznych przedmiotów, a także napojów w opakowaniach szklanych i puszkach. Niepełnoletni uczestniczą tylko pod opieką dorosłych.
ZAPISY W ZAKRYSTII do niedzieli 17.07. (Mogą jechać także osoby spoza parafii.)

Pielgrzymka piesza do Lubecka


więcej >>>Bieg Marduły w liczbach


W sobotę zapraszamy na mistrzostwa Polski w skyrunningu w Zakopanem. A już teraz garść ciekawostek na temat jednego z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych biegów górskich w Polsce: tatrzańskiego Wysokogórskiego Biegu im. Franciszka Marduły.

 Boże Ciało.
 
Św. Joanna Beretta Molla w Lisowicach

W niedzielę bp Jan Kopiec umieścił relikwie świętej w kościele pw. św. Jana Nepomucena.Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Joanny Beretty Molli odbyło się w niedzielę podczas Sumy odpustowej.    W trakcie Mszy biskup zachęcał parafian, by jeszcze gorliwiej modlili się w intencji rodzin przez wstawiennictwo świętej.
więcej w Gościu Niedzielnym >>>>


Odpust w Lisowicach


więcej >>>>

Jasna Góra
361 pątników wędrowało w tym roku w 361. Pieszej Pielgrzymce Łowickiej na Jasną Górę. Pielgrzymi zameldowali się pod jasnogórskim Szczytem w sobotę, 14 maja ok. godz. 14.30.  Pielgrzymka Łowicka, która wchodzi na Jasną Górę w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, rozpoczyna sezon pieszych pielgrzymek do częstochowskiego sanktuarium, i jest nazywana przez paulinów „jaskółką pieszego pielgrzymowania”. Tradycja pielgrzymki sięga 1655 roku i czasu potopu szwedzkiego. Eucharystii o godz. 15.30 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył bp Józef Zawitkowski.
Warto posłuchać słów jego kazania.

www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/27618.mp3


Urodziny Ks Proboszcza


 
Bóg nie umarł 2

Niedawno mogliśmy oglądać bardzo ciekawy film Bóg nie umarł (2014) w którym Profesor Radisson (Kevin Sorbo) rozpoczyna zajęcia z filozofii od postawienia świeżo upieczonym studentom ultimatum: muszą na piśmie zanegować istnienie Boga albo pożegnają się z dobrą oceną. Kiedy wszyscy zaczynają posłusznie pisać, Josh Wheaton (Shane Harper) czuje, że właśnie znalazł się na rozdrożu i będzie musiał wybrać pomiędzy swoją wiarą a przyszłością. Sprzeciwia się, przez co profesor wyznacza mu nowe zadanie: musi udowodnić istnienie Boga, używając racjonalnych argumentów i dowodów, a także przekonać do tego resztę studentów przed zakończeniem semestru. Jeśli tego nie zrobi - obleje kurs. Kiedy Josh orientuje się, że nie może liczyć na niczyje wsparcie, zaczyna wątpić, czy faktycznie potrafi walczyć o to, w co wierzy. Możemy go sobie przypomnieć http://www.cda.pl/video/25373602
W kwietniu do kin wchodzi druga część Bóg nie umarł 2
Czy sprawy wiary można rozstrzygać przed sądem?
„Bóg nie umarł 2″ to pasjonująca opowieść o próbie odpowiedzi na najważniejsze pytania wyłącznie przy pomocy argumentów prawnych. Grace jest nauczycielką historii w liceum. Podczas prowadzenia lekcji odpowiada na pytanie uczennicy wspominając przy tym działalność Jezusa Chrystusa. Dyrekcja szkoły zarzuca jej złamanie przepisu o świeckości instytucji państwowej. Jeśli Grace przeprosi sprawa zostanie rozstrzygnięta polubownie i zachowa pracę. Jeśli nie, sprawa trafi do sądu i wówczas kobieta może stracić wszystko łącznie z prawem do wykonywania zawodu. Rozpoczyna się pasjonujący sądowy spór. Konflikt, który miał być lekcją pokory dla ludzi wierzących przeradza się w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, istnieniu Boga i jego obecności w przestrzeni publicznej…

KATOWICE ŚWIATOWID od 1 do 7 kwietnia
KATOWICE PLANET CINEMA od 2 do 3 kwietnia
OPOLE HELIOS od 8 kwietnia
KATOWICE CINEMA CITY Silesia od 8 kwietnia
KATOWICE PLANET CINEMA od 8 kwietnia
KATOWICE MULTIKINO od 8 kwietnia
KATOWICE ŚWIATOWID od 8 kwietnia
GLIWICE CINEMA CITY Plaza od 8 kwietnia
CZĘSTOCHOWA CINEMA CITY Galeria Jurajska od 8 kwietnia
CZĘSTOCHOWA OKF – ILUZJA od 22 kwietnia
BYTOM CINEMA CITY od 8 kwietnia


Przedstawienie o św. Janie Nepomucenie – zdjęcia

Kto boi się Jezusa ?

FIFA w filmiku prezentującym kandydatów do Złotej Piłki wymazała napis z opaski Neymara, w której świętował wygranie Ligi Mistrzów. Podstawowy zawodnik FC Barcelona od wielu lat bardzo mocno podkreśla swoje przywiązanie do wiary. Urodzony w ewangelickiej rodzinie w Sao Vincent jako mały chłopiec trenował zawsze w opasce z napisem "100% Jesus". Po zakończeniu finałowego meczu FC Barcelona - Juventus w którym zwyciężyła ta pierwsza (3-1), Neymar przypomniał sobie lata dzieciństwa i tak jak wtedy, tak i teraz nałożył białą opaskę na głowę z napisem: "100% Jesus". Warto zaznaczyć, że zawodnik ten zawsze po strzeleniu bramki wykonuje swój "gest dziękczynienia" w kierunku nieba. 10% procent swoich dochodów przekazuje na organizację Athletes for Christ, której misją jest ewagelizacja Ameryki Południowej. Piłkarz powiedział kiedyś, że "życie ma sens tylko, kiedy twoim najwyższym ideałem jest służba Chrystusowi". Z kolei przed transferem do Europy wyznał, że w sprawie przejścia do FC Barcelony "dużo naradzał się z Bogiem". To bardzo smutne, że władze piłkarskiej federacji postanowiły ocenzurować napis, który był manifestacją wiary znanego piłkarza FC Barcelony.

Kadr wideo przed cenzurą:Kadr wideo po cenzurze:Mikołaj 2015więcej >>>Zakończenie misji.


Oficjalne wprowadzenie ks. Rafała Wyleżoł na urząd proboszcza Parafii

  W środę 16 września odbyło  się uroczyste wprowadzenie ks. Rafała na urząd proboszcza naszej parafii. Msza Św. z udziałem ks. dziekana i zaproszonych kapłanów odprawiona została  o g. 18:00.

Kilka słów o nowym proboszczu: ks. Rafał Wyleżoł ur. 25. 03. 1973 r. w Zabrzu. Wikarym był: 5 lat w Zabrzu par. Św. Józefa (koło stadionu Górnika Zabrze), 6 lat w par. Wszystkich Św. w Gliwicach (przy Rynku) i 6 lat proboszczem w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Od wtorku proboszczem w pięknej miejscowości LISOWICE. Doznałem tu już wiele dobra i życzliwości za strony Drogich Parafian - Bóg Zapłać. Ks. Henryk wprowadził mnie w życie parafii, tym nie mniej w pierwszym miesiącu mogą zdarzyć się różne gafy, a o taryfę ulgową proszę przez cały pierwszy rok, aż osobiście poznam zwyczaje Parafii - dziękuję za wyrozumiałość.

 
 Adres
 
Rzymsko – katolicka parafia
pw .św. Jana Nepomucena
Lisowice ul. Nowa 5a
www.parafialisowice.pl.tl
e-mail: parafialisowice@op.pl
tel: 34 3563356
Reklama
 
Cytat na każdy dzień
 
Zegar
 

Kalendarz
 
Informacje
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (46 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=